Opening Lelystad Airport uitstellen tot luchtruim heringedeeld is

Lelystad_Airport.jpg

Door Monique Bakker op 05-01-2018

Nu ook in de Tweede Kamer onduidelijkheid is ontstaan over het openingsmoment van de luchthaven willen coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en ChristenUnie dat deze wordt uitgesteld tot er goede plannen zijn gemaakt met betrokken inwoners en bestuurders. Er moet eerst een heldere en acceptabele oplossing voor het luchtruim komen voordat we openingsdeadlines heilig verklaren: de Zwollenaren en de regio verdienen duidelijkheid. 

Inwoners uit Zwolle en de regio hebben hun terechte zorgen voortdurend, constructief aan de orde gesteld waarbij zij het ministerie hebben moeten wijzen op fouten. Het proces door het ministerie de afgelopen jaren is ronduit slordig verlopen. Het is goed dat er nu nieuwe stappen worden genomen om orde te scheppen in die onduidelijkheid. Als we echt goed willen werken aan succesvol Lelystad Airport moet dat met betrokkenheid en zorgvuldigheid en moet april 2019 geen harde openingsdatum zijn. 

Duidelijk moet worden hoe de vliegroutes van Lelystad Airport gaan lopen, op welke hoogtes gevlogen gaat worden, wat de herindeling van het luchtruim betekent en moet er een volledige milieueffectrapportage zijn. De herindeling van het luchtruim moet daarom echt veel sneller. We willen regionaal inzetten op herindeling van het luchtruim waarbij de aanvliegroutes geen overlast veroorzaken in Zwolle. Concreet betekent dit dat ingebruikname van Lelystad Airport pas mogelijk is als het luchtruim opnieuw is ingedeeld en er ook daadwerkelijk volgens die herindeling gevlogen kan worden. 

De partijen vindt dat als daar niet aan voldaan wordt, Zwolle zich niet moet neerleggen bij een deadline die zonder samenspraak met onze regio is bedacht. Juist omdat onze regio veel effecten gaat ondervinden van Lelystad Airport. We zijn daarom tevreden met de in december door de Minister aangekondigde aanpak waarbij nu wel nauwere samenwerking plaatsvindt. De inzet daarbij moet zijn om april 2019 niet als harde datum te handhaven, tenzij er voor die tijd een herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden die overlast voor de Zwollenaren en de regio voorkomt. 

Het is van groot belang dat we samenwerken om de positie van onze regio op topniveau te houden, zeker voor de mensen die normaal en fijn willen wonen. Het is goed dat de Minister nu heeft aangegeven dat zorgvuldigheid voorop staat en dat eerst alle informatie op een rij moet zijn. Begin februari is naar verwachting alle informatie beschikbaar en kan een besluit worden genomen.