Onze moties, amendement en stemverklaring invoeren tarief op restafval

garbage-can-231875_1920.jpg

Door Sanne van de Kamp op 10-10-2022

Bij het besluitvormende raadsplein op 10 oktober 2022 heeft de VVD een aantal moties en een amendement ingediend voor de beslisnota invoeren tarief op restafval. Hieronder zijn de moties en het amendement kort uitgelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden. Ook kunt u hieronder onze stemverklaring lezen die Jeroen gaf bij onze stem tegen het invoeren van een tarief op restafval. 


Motie: Garantie voor afvalscheiding
Op dit moment hebben nog niet alle Zwolse inwoners de mogelijkheid hebben om afval gescheiden in te zamelen. En omdat wij vinden dat een variabel tarief voor restafval niet kan worden ingevoerd als inwoners niet de mogelijkheid hebben om te scheiden heeft Jeroen samen met SP een motie ingediend die het college vraagt om te garanderen dat alle Zwollenaren (100% dekking) uiterlijk 31 december 2022 de mogelijkheid hebben om afval gescheiden aan te bieden en restafval op een redelijke afstand van hun woning kunnen aanbieden.

Status: Aangenomen (raadsbreed) ✅

Motie: Zoveel huishoudens, zoveel afval
Alle huishoudens moeten de mogelijkheid hebben om er op vooruit te gaan als ze onder de 100kg storten. Een verdeling tussen enkel eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens doet daarbij geen recht aan de variatie van gezinssamenstellingen en woningtypologieën. Daarom heeft Jeroen met Swollwacht een motie ingediend die het college vraagt te onderzoeken of het mogelijk is om meer onderscheid te maken tussen verschillende woningtypen en huishoudens, anders dan eenpersoons en meerpersoons. 

Status: Verworpen 

Amendement: Schone financiële huishouding
Omdat wij van mening zijn dat Zwollenaren niet meer voor afval(stoffenheffing) hoeven te betalen dan nodig heeft Jeroen een amendement ingediend om aan de beslisnota toe te voegen dat de dividenden van ROVA vanaf de begroting van 2023 ten goede komen van de voorziening afval en daarmee de afvalstoffenheffing voor inwoners (eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens) kunnen worden verlaagt.

Status: Verworpen 


Jeroens stemverklaring:
‘Voorzitter, 
De VVD wil altijd meewerken aan plannen die Zwolle mooier en schoner maken. Maar veel Zwollenaren voelen zich nu behoorlijk in de kou gezet door dit college. Ondanks eerdere beloften is er niets gedaan om te voorkomen dat je extra moet betalen als je alleen woont. Is er niets gedaan om dumpen van afval tegen te gaan. Is er niets gedaan met de oproep voor lagere ROVA tarieven. En is nog steeds niet elke Zwollenaar in de gelegenheid om afval te scheiden.
Voorzitter, als de wethouder snel aan te slag gaat om iedereen te laten profiteren willen we kijken naar onze steun bij een verdere uitvoering. Maar vanavond stemmen we tegen dit plan.’