Ontwikkelplan Weezenlanden-Noord

1706-moke-architecten-urhahn-weezenlanden-groenzone-2048x1217.jpg

Door Monique Bakker op 19-05-2020

De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Eén van de eerste onderwerpen die werd behandeld was het ontwikkelplan Weezenlanden-Noord. Ook (en misschien wel juist) in deze tijd is het van groot belang dat we doorgaan met het bouwen van woningen. Hieronder lees je de bijdrage van de woordvoerder Schelto Bus tijdens het debat.

Voorzitter,

Weezenlanden-Noord. Een herontwikkeling, die moet bijdragen aan de ontwikkeling van het totale centrumgebied. Want hier op deze interessante locatie vlakbij het centrum kunnen we een hele mooie schaalsprong maken.
Zwolle groeit en Zwolle heeft woningen nodig. De wachtlijsten, met name voor starters, zijn frustrerend.
Er worden 320 woningen toegevoegd aan de huidige 180. Een beste inbreiding dus. De VVD is blij dat een groot deel van het surplus aan woningen in de vrije sector komt. Mensen die net niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, maken dus ook een kans.

Het stedenbouwkundig plan voorziet in een inclusieve wijk met groen en water. Ten aanzien van het wonen wordt aandacht gegeven aan o.a: daglicht, klimaat, binnenlucht, energiezuinigheid en drinkwaterverbruik.
Voorzitter,
Wij vinden dit een prachtig stuk binnenstedelijke ontwikkeling. Het geeft straks een grote uitstraling naar de omgeving. De Weezenlanden-Zuid locatie is fantastisch gelukt. Dat willen we nu ook met Weezenlanden-Noord. En als nu toch de schop in de grond gaat, dan willen we het hele gebied integraal meenemen.

Voorzitter,
In oktober 2018 is er een informatienota geweest over dit project. Toen is een visie neergelegd waarover de VVD ook positief was. Grotendeels komt de visie overeen met wat nu voorligt. Er zijn ook verschillen te constateren.

Genoemd destijds is een surplus tot 430 woningen bovenop de bestaande 180. In wat nu voorligt is het 320 geworden. Wellicht is er een goede reden voor. Kan de wethouder iets over de aantallen toelichten?
De achterliggende gedachte van de vraag is natuurlijk de nood voor betaalbare woningen voor o.a. starters. Aan interesse voor dit gebied zal het niet liggen.

Een ander verschil met 2018 is de parkeernorm. Deze zou 1,3 parkeerplaats per appartement moeten zijn. Voorzitter, dit wordt bij lange na niet behaald. Omdat alles volledig tegen de vlakte gaat, is het feitelijk nieuwbouw. Waarom wordt er gesjoemeld met de norm?
Momenteel hebben we c.a. 220 parkeerplaatsen voor 180 sociale woningen. Het wordt 500 plaatsen op 500 woningen. Een minder gunstige verhouding dus. Van die woningen zijn er straks 270 in de vrije sector. De vrije sector, waar mensen wat meer te besteden hebben en straks allemaal een elektrische auto in de kelder aan de groene stroom willen hebben. Als die ruimte er is, want een parkeervergunning krijgen ze niet. Daarnaast is er behoefte aan compensatie van parkeerplaatsen voor bezoekers.

Voorzitter,
Hebben wij een ambitie het centrumgebied te vergroten? De entreefunctie oost te versterken? (zie ontwikkelingen Katwolderplein aan de west zijde) Een mobiliteitshub te creëren? (waarom in de Tippe wel en hier niet?) En het streven het maaiveld zo veel mogelijk vrij van parkeren te maken? Ja, dit willen wij wel. Conform de mobiliteitsnota bijvoorbeeld.

De parkeerdruk in de binnenstad en de schilwijken is reeds hoog en zal door verschillende ontwikkelingen alleen maar toenemen. (Noordereiland, Turfmarkt, autoluwe gebieden)  Stel, we willen terrassen langs het water van het Groot Weezenland. Daar staan nu nog auto’s. Wat doen we dan met de wachtlijsten voor parkeervergunningen?
Kortom voorzitter, meer parkeerplaatsen boven op de norm is bij wijze van spreken logischer dan minder.
Maar het gaat niet alleen om extra parkeerplaatsen. Het gaat ons om twee dingen: Dat mensen die hard hebben gespaard om hier een appartement te kopen, ook een auto mee kunnen nemen. En dat we voor ruimte in het maaiveld creëren door ondergrondse alternatieven aan te bieden in parkeergarages. (zie het VVD voorstel m.b.t. corona en terrasruimte binnenstad)

Voorzitter,
De gemeente Zwolle levert een behoorlijk incidentele en structurele financiële bijdrage. Mogen we daarvoor iets terugvragen? Gezien de genoemde argumenten zijn we benieuwd naar een reactie van de wethouder.

Dit project is een fantastische kans voor de stadsontwikkeling. Laten we die niet missen.