Ontwikkeling Centrumzijde Station

Centrumzijde_station.jpg

Door Monique Bakker op 19-05-2020

De gemeenteraad komt sinds 11 mei 2020 weer fysiek bij elkaar voor debatrondes, zij het dat alleen de woordvoerders voor de verschillende portefeuilles daadwerkelijk aanwezig zijn. Alles uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen. Op 18 mei 2020 hebben de woordvoerders gedebatteerd over het Ontwikkelperspectief voor de centrumzijde van het station. De VVD is positief over het plan en heeft aandacht gevraagd voor (internationale) bereikbaarheid, een verkeersveilige situatie en een mooie plek voor het beeld van Thorbecke. De volledige bijdrage van woordvoerder Schelto Bus lees je hieronder.

 

Voorzitter,

De VVD is positief over het plan, wat nu voorligt. Als onderdeel van de spoorzone, waar we al jaren mee bezig zijn, zal dit het centrumstedelijke gebied goed versterken.
Zwolle groeit en dat vraagt ook om een passende stationsontwikkeling. Met dit plan voor het stationsplein-noord kunnen we een belangrijke groeistap faciliteren. Zoals de onderliggende kelder, die een prima oplossing biedt voor fietsparkeren.
Het plein wordt straks een gastvrije entree voor Zwolle, waar we trots op kunnen zijn. Het is oa. een mooie invulling voor dit deel van het Engelenpad. Met de passarelle komt er een betere verbinding met Hanzeland. Nu ook voor niet-ov reizigers.

Voorzitter,
De VVD wil dat station Zwolle internationale treinen kan ontvangen. Misschien ooit wel een HSL van Amsterdam naar Berlijn. Deze heeft wel een hogere spanning op de bovenleiding nodig. Geeft dat dan eventueel een probleem met de passarelle, die we nu dichter op de bovenleiding te maken?  Houden we ook rekening met verbindingen naar het perron vanaf de passarelle? Misschien zijn die later toch nodig, vanwege toenemende drukte.

Voorzitter,
Dan het plein. Toegegeven, het zijn mooie plaatjes. Toch de keuze om het meer open te laten, zoals het oorspronkelijk was in de 19e eeuw, is misschien ook wat voor te zeggen. Wellicht ook goedkoper.
Onze Zwolse vader van de grondwet, het beeld van Thorbecke, zou een prominente plek terugkrijgen. Ik denk dan aan bijv. in de hartlijn voor het neo klassistische stationsgebouw. Of in de hartlijn in het verlengde van de stationsweg. Zodat hij al een eyecatcher is vanaf de Van Rooijensingel. Echter nu staat hij een beetje aan de kant en te ingebouwd, naar onze mening. Kan hier nog eens naar gekeken worden? Meer vrije ruimte om Thorbecke heen, zou wat ons betreft wenselijker zijn.

Voorzitter,
Over de verkeersbewegingen hebben wij nog wel een zorg. Er zijn dan 1800 bussen per dag verdwenen, maar het overige verkeer is er gewoon nog. Dat zijn veel fietsers en ook auto’s.
De spoorlijn scheidt Hanzeland van de rest van de stad. De VVD is optimistisch over een hubfunctie aan de zuidzijde voor alle mobiliteiten. Wij willen dit aantrekkelijker maken, denk bijvoorbeeld aan een P+R functie om het stationsplein-noord te ontlasten.
Hebben we daarvoor de Van Karnebeektunnel en de Koggetunnel nodig? Open voor al het verkeer.

Voorzitter,
De stationsweg is van erfgrens tot erfgrens ongeveer 15 m breed. Nu is er een smalle rijbaan ingetekend van slechts 4 m breed. Dit is gevaarlijk smal en zal dagelijks conflicten veroorzaken. NB. Eenrichtingsverkeer is 3 m breed? Volgens de politie gebeuren op deze smalle wegen, waar al het verkeer in beide richting langskomt, naar verhouding de meeste ongelukken. Ook de brandweer geeft aan minimaal 5,5 m breedte nodig te hebben i.v.m. calamiteiten. In het oorspronkelijke ontwerp was de Stationsweg ook breder ingetekend. Zijn er studies geweest om daar nu van af te wijken? En hoe gaat men nu de veiligheid borgen?

Voorzitter,
De financiën. Er komen behoorlijk wat meerkosten op ons af. Een deel is zeer begrijpelijk. Voor een deel zou je je ook kunnen afvragen of dat niet wat eerder in te schatten was. Of had men een andere keuze kunnen maken? Wij zijn al even met de spoorzone bezig immers.
Daarbij zijn er ook nog risico’s. Zoals een eventuele wijziging van het standpunt van de Belastingdienst omtrent de BTW. Hoe schat de wethouder in dat deze niet volledig verrekenbaar zal zijn?
Al langere tijd wordt gesproken over een financiële bijdrage van andere partijen. Vooralsnog is er alleen een toezegging voor de fietskelder. Kan de wethouder een update geven over dit lobbytraject voor extra middelen voor het stationsgebied.

Voorzitter,
Tot slot. Zoals in de 1e zin aangegeven zijn wij positief over het plan. Graag horen we de wethouder over de opmerkingen. Maar in grote lijnen denken wij hier een hele mooie aantrekkelijke entree te krijgen voor Zwolle. Als dan ooit ook de locatie hotel Geitenbeek nog herontwikkeld wordt, kan het plein helemaal een perfect aangezicht krijgen.