Ontwikkeling Breezicht-Noord

Breezicht_noord.png

Door Monique Bakker op 01-09-2020

We zijn ontzettend blij me de plannen voor het (versneld) bouwen van 525 woningen in Breezicht-Noord. Schelto heeft tijdens de raadsvergadering van 31 augustus 2020 wel aandacht gevraagd voor de verdeling van het type woningen over de verschillende buurtschappen. De VVD wil ook graag laten bekijken of een op- en afrit richting aan de noordzijde van de wijk ter hoogte van de Werkerlaan richting de N331 de bereikbaarheid zou kunnen verbeteren. Daarnaast vragen we aandacht voor innovatieve duurzaamheidsoplossingen. Lees de hele bijdrage van Schelto hieronder:

"Voorzitter,

In maart hebben we het ontwikkelplan Tippe mogen behandelen. Ook een wijk in Stadshagen, maar aan de andere kant van het spoor. En zekere zin lijken de plannen wel wat op elkaar. De opmerkingen die ik toen meldde heb ik daarom deels nu ook.
Om te beginnen is de VVD blij met dit plan. Het laatste stukje wijk hier aan de noordkant is groen, waterrijk, duurzaam, energieneutraal en redelijk bereikbaar. Bij de Tippe had ik gezegd goed bereikbaar, want daar hebben ze ook een stationnetje en betere verbindingen op de N331/ Hasselterweg. Dat laatste kom ik later nog op terug.

Voorzitter,
De versnelling in het bouwen van de 525 huizen stemt ons tevreden. Want bouwen is nodig. Wel is een groot deel daarvan al geclaimd. Maar dat geeft verder geen consequenties.
Er wordt gebouwd in de 30-40-30 prijsklasse verhouding. Dit betekent voldoende aanbod in elke prijsklasse, wat weer goed is voor de doorstroming in de huizenmarkt.
Wij willen wel de opmerking maken dat aan de rand van de stad, zeker aan het water, vraag naar duurdere woningen groter is. In buurtschap 4 is daar ook op ingespeeld. Maar hierdoor heeft met name buurtschap 3 een andere verhouding gekregen. Is dat aan de rand van de stad passend op de vraag?
Zwolle is een bruisende stad in een economisch krachtige regio en dat trekt op een natuurlijke manier nieuwe inwoners. Vorige week tijdens de omgevingsvisie werden kritische geluiden gehoord omtrent groei. Maar groei op zich is geen doelstelling. Doordacht en duurzaam faciliteren van groei wel. Want natuurlijke groei tegenhouden zou moeilijk zijn. Het is een vrij land en het is ook onverstandig. Nota bene: Veel huizen in Stadshagen worden gekocht door mensen uit Stadshagen zelf. En te weinig aanbod verhoogt de prijzen.
Dus voorzitter, wat ons betreft goed dat we hier in Breezicht-noord aan de slag gaan. Ook prettig te weten dat Breezicht-noord financieel ruim het verlies van Breezicht-zuid compenseert.

Voorzitter,
Wij begrijpen dat stikstofproblematiek evtl. vertraging zou kunnen veroorzaken. Hier zit niemand op te wachten. Door de corona-crisis stoten we met elkaar wel minder stikstof uit. Misschien kan dit gegeven gebruikt worden als soort van tijdelijke compensatie.

Voorzitter,
De VVD is zeer verheugd met de geplande verbinding tussen de noordzijde van Breezicht en de Werkerlaan. Deze ontsluiting zal de drukte op de Stadshagenallee minder doen toenemen.
De wijk Stadshagen heeft feitelijk 2 ontsluitingen: De Mastenbroekerbrug en de Hasselterweg. Aan de zuidzijde zijn meerdere aansluitingen op de Hasselterweg. Aan de noordzijde echter niets. Al het verkeer van en naar noord moet er bij de Stadshagenallee uit. Dat is min of meer alles ten noorden van Stadshagen centrum, incl. de toekomstige wijk Stadsbroek. Willen deze naar noord moeten ze allemaal langs de rotonde van de Eli Heimanslaan, diens drukte al eens vaker ter discussie is geweest.
Voorzitter, waarom hebben we geen aansluiting aan de noordzijde? Daar waar de Werkerlaan de N331 raakt. Vanwege sluipverkeer? Wie dan, want er ligt toch een prima rondweg om de de wijk?
De VVD zou graag willen laten bekijken of een op- en afrit richting noord ter hoogte van de Werkerlaan een verbetering kan bieden in de bereikbaarheid.
Graag horen we hoe het college hier tegenover staat.

Voorzitter tot slot,
Nog enkele opmerkingen. Zoals ook de Tippe is Breezicht-noord van het gas af. Dus ook geen waterstof. Energie invulling is met zonnepanelen, die apart op een eiland zijn geplaatst. Dat laatste vinden wij een beetje zonde van de grond. Bij de Tippe waren panelen langs de dijk van de spoorlijn geplaatst. De geluidswal van de N331 is op het zuiden gericht. Die zou hier toch ook geschikt voor kunnen zijn? En kunnen er niet meer op daken?
Zonne-energie betekent extra belasting op het elektriciteitsnet. Ook nu weer wil ik de opmerking maken dat accu’s van elektrische auto’s hiervoor een oplossing kunnen zouden bieden om als stroombuffer te gebruiken. Bij de Tippe staan laadpalen ingetekend. Bij dit plan heb ik ze niet gezien?

Voorzitter, ik dank voor de aandacht."