Onderzoek naar een Zuidelijke ringweg om bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren

Kopie van Debatbijdrage Website (2).png

Door Branco Schoenaker op 21-05-2024

VVD Zwolle dient dinsdag 21 mei een motie in die pleit voor een onderzoek naar de aanleg van een nieuwe Zuidelijke ringweg. Dit initiatief komt voort uit de noodzaak om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren, gezien de verwachte toename van het aantal auto's en de positie van Zwolle als belangrijk knooppunt in het regionale- en nationale wegennetwerk.

Volgens prognoses zal het aantal auto’s in Zwolle tot 2040 autonoom toenemen met 10.000. Om deze groei in goede banen te leiden, een economisch sterke positie te behouden en de verkeersdoorstroming te waarborgen, is een nieuwe zuidelijke ringweg noodzakelijk. "Een zuidelijke ringweg kan een positief effect hebben door het bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer te scheiden. Dit zou de verkeersdoorstroming verbeteren en de veiligheid en leefbaarheid in de stad verhogen”, aldus VVD woordvoerder Regien Courtz.

De motie van de VVD Zwolle verzoekt het College om een onderzoek uit te voeren naar de aanleg van een Zuidelijke ringweg, in samenwerking met het Rijk en de regio. Hierbij moeten ook ondernemers- en brancheverenigingen uit de regio actief worden betrokken. De VVD roept in haar motie op dit onderzoek onderdeel te laten zijn van de scenariostudie ter aanvulling van de omgevingsvisie. "Deze motie is een onderdeel van de voortdurende inspanningen van de VVD Zwolle om de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische vitaliteit van de regio te versterken", aldus VVD woordvoerder Niels Tol.

2024-05-16 'Motie Zuidelijke ringweg Zwolle'-1.png