Moties in het kort op het nieuwe coalitieakkoord

imola-szasz-krL-5Svw3pw-unsplash.jpg

Door Sanne van de Kamp op 14-06-2022

Tijdens de raadsvergadering van gisteren zijn de moties op het nieuwe coalitieakkoord van ChristenUnie, GroenLinks, D66 en CDA in stemming gebracht. Hieronder worden al onze moties op dit akkoord kort toegelicht, inclusief of deze zijn aangenomen, verworpen of aangehouden.
 

Duurzame bedrijventerreinen
In het nieuwe coalitieakkoord staat dat er capaciteit en middelen vrij gemaakt worden voor bedrijven om te verduurzamen. Dit is goed nieuws want veel ondernemers willen ook graag verduurzamen. Het is alleen lastig om door alle informatie en regelingen rondom dit thema verduurzaming in de praktijk te brengen. Daarom dient Niels via Johran samen met PvdA, Swollwacht en CDA een motie in om in samenspraak met de provincie, de omgevingsdienst, VNO-NCW en MKB-NL 1-uursconsulten in te zetten en zo in gesprek te gaan met ieder bedrijf op een Zwols bedrijventerrein over concrete besparingsmaatregelen om zo ondernemers het te vergemakkelijken om te verduurzamen. 

Status: Aangenomen!

Minder regelingen, meer overzicht
De nieuwe coalitie wil een stadspas invoeren die het inwoners met een laag inkomen makkelijker maakt om gebruik te kunnen maken van regelingen waar zij recht op hebben. Dit vinden wij een goed idee, zeker omdat Zwolle 42 complexe regelingen kent die moeilijk vindbaar en beperkt toegankelijk zijn. Om die vindbaarheid en toegankelijkheid te verbeteren heeft Monique een motie ingediend om bij de invoering van de stadspas bestaande regelingen samen te voegen en zo ook de administratieve druk te verlagen.

Status: Aangehouden.

Er is genoeg van ondernemers gevraagd
De nieuwe coalitie wil lasten voor het MKB verhogen. En omdat ondernemers al te maken hebben met schulden en huurachterstanden door corona, prijsstijgingen, torenhoge energiecontracten, economische onzekerheid en minder investeringsvermogen is dat volgens ons onterecht en onacceptabel. Daarom heeft Johran een motie ingediend die het College verzoekt deze lastenverzwaring niet door te zetten. 

Status: Verworpen.

Zwolle: Woonstad
In het nieuwe coalitieakkoord is niet duidelijk over de vraag aan welke criteria getoetst zal worden of er onvoldoende woningen binnen de bestaande stad kunnen worden gerealiseerd. Daarom dienden Annemee en Regien samen met Swollwacht en PvdA een motie in die het College verzoekt de criteria op te stellen waarop besloten wordt tot het tijdig aanwijzen van een uitbreidingslocatie in Zwolle. Daarbij moet volgens ons rekening gehouden worden met de krapte indicator, de harde Plancapaciteit ondergrens, de verdeling 60% urbaan en 40% suburbaan en de realistische verhouding appartementen en huizen met tuin. 

Status: Verworpen.

MKB-vriendelijk Zwolle
Het MKB is hartstikke belangrijk voor onze Zwolse economie. Het coalitieakkoord zegt dat bedrijven die meewerken aan de transities op het gebied van verduurzaming en circulariteit de ruimte krijgen, vooral voor kennisintensieve- en creatieve maakeconomie. Maar dit is onduidelijk voor ondernemers en exacte criteria ontbreken. Daarom heeft Johran een motie ingediend die het College oproept in daad, woord en beleid een open, gastvrije en meewerkende overheid te zijn voor alle ondernemers en ondernemers de ruimte te geven om zonder onderscheid binnen geldende wetgeving te kunnen ondernemen.

Status: Verworpen.

Binnen de perken
Het waarmaken van politieke ambities kan niet enkel worden betaald uit de portemonnee van Zwollenaren door de lokale lasten en belastingen te verhogen. Maar dat is wel wat het nieuwe coalitieakkoord zegt. Daarom heeft Jeroen een motie ingediend die vraagt om nieuwe ambities, hogere ambities en tegenvallers in portefeuilles door de wethouders zelf te laten oplossen en geen verhoging van lasten buiten het akkoord toe te staan. 

Status: Verworpen.