Motie verantwoordelijke opvoeding

Door Kirsten van Zeist op 20-12-2022

Tijdens de raadsvergadering van maandag 19 december stond het thema drugsproblematiek op de agenda. Tijdens het debat gaf Johran aan bezorgd te zijn over het gebruik van illegale drugs onder jongeren en de risico's die dit met zich meebrengt in het kader van jeugdcriminaliteit. Naast de bezorgdheid roept Johran het college, door middel van onderstaande motie op, in contact te treden met HALT om te bespreken hoe het programma 'Ouders aan Zet' ingezet kan worden. Dit programma richt zich op het vergroten van ouderparticipatie. Onderstaand tref je de motie aan. 

Motie verantwoordelijke opvoeding.png