Motie tijdspad uitleglocatie

pexels-photomix-company-101808.jpg

Door Marike Oranje op 13-09-2021

In de Omgevingsvisie wordt er amper gesproken over de nieuwe uitleglocatie, ondanks het steeds schrijnender wordende woningtekort. Daarom heeft Schelto een motie ingediend om de Raad volgend jaar al te laten besluiten over een nieuwe locatie om huizen te bouwen. Lees de hele motie hieronder.

 

 

"De gemeenteraad van Zwolle, in vergadering bijeen op 13 sept. 2021 ter besluitvorming over de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen’.

 

Overwegende dat:

  • De keuze voor een uitleglocatie zoals verwoord in het coalitieakkoord is uitgesteld vanwege de onderzoeken MIRT en verstedelijkingsstrategie;
  • Deze onderzoeken begin 2022 zijn afgerond;
  • Het College bij het voorjaarsmoment 2021 heeft aangegeven dat het besluit over de keuze van een uitleglocatie naar verwachting eind 2022 kan worden genomen.

 

Van mening dat:

  • In de omgevingsvisie uitleglocatie(s) onvoldoende geduid wordt;
  • Zwolle voor woningzoekenden voldoende betaalbare woningen moet kunnen bieden in de toekomst;
  • Discussies rondom woningbouw na begin 2022 ook niet zullen stoppen;
  • De optie uitleglocatie onderdeel moet zijn van de gehele woningbouwopgave;
  • Voor de verkiezingen van 2022 het wenselijk is informatie te hebben omtrent deze belangrijke, maar ook ingrijpende keuzemogelijkheid.

 

Verzoekt het college:

De beslissing over een uitleglocatie uiterlijk eind 2022 door de raad te kunnen laten nemen en de raad niet later dan de aankomende begrotingsbehandeling het tijdspad toe te sturen dat hiertoe leidt.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Schelto Bus
VVD"

 

Deze motie is gelukkig aangenomen!