Motie station Zwolle Zuid

trein_vvd_zwolle.jpeg

Door Marike Oranje op 14-06-2021

Station Zwolle Zuid is een langgekoesterde droom van ons. Vanavond heeft de gemeenteraad een motie van Schelto aangenomen waarin het station een stapje dichterbij komt. Lees hieronder de hele motie:

 

Voorstadhaltestation Zwolle-Zuid

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op maandag 14 juni 2021, gehoord hebbende de beraadslagingen over de gebiedsvisie IJsselcentrale tijdens het raadsdebat d.d. maandag 31 mei jongstleden,

Constaterende dat

 • ​​​​​​​de inzet van meer openbaar vervoer de verkeersdruk op de weg verlaagt;
 • bij het NS-station ‘Zwolle Centraal’ een complexe verkeerssituatie heerst, die met name in de spits erg druk is en het aantal fietsbewegingen hoog is;
 • het stadsdeel Zwolle-Zuid, het winkelcentrum Zuid en de nieuw te bouwen IJsselcentralewijk tezamen ruim voldoende bereik bieden voor een voorstadhaltestation;
 • vergelijkbare steden in vele gevallen één maar ook twee voorstadhaltes hebben;
 • er een MIRT-onderzoek loopt in de verstedelijkingsstrategie.

Van mening dat

 • een voorstadhaltestation Zwolle-Zuid een goede ontwikkeling is voor het stadsdeel Zwolle Zuid en voor de stad;
 • het gebruik van het voorstadhaltestation Zwolle-Zuid de verkeersdrukte NS-station ‘Zwolle Centraal’ doet verminderen en ook het aantal fietsbewegingen op ‘Zwolle Centraal’ zal verlagen;
 • busverbindingen met bijvoorbeeld Windesheim Campus en de Marslanden met het station nog meer kansen biedt;
 • bij het station een gratis P+R-terrein wenselijk is, aangezien dit het autogebruik zo mogelijk doet verminderen ten gunste van treingebruik.

Verzoekt het College om

 • het voorstadhaltestation Zwolle-Zuid onderdeel te laten zijn in de visie op de ontwikkeling van Zwolle;
 • met inzet van betrokken partijen (ProRail & provincie Overijssel) het station Zwolle-Zuid in het MIRT-onderzoek mee te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.