Motie pilot meerwaardebeding ruim aangenomen! 

tools-864983_1920.jpg

Door Sanne van de Kamp op 23-05-2022

Twee weken geleden voerde de gemeenteraad het debat over de woningbouwprogrammering in Stadshagen. Een plan waar wij als VVD blij mee zijn, want er worden een hoop betaalbare woningen extra gebouwd in Stadshagen. We waren ook kritisch en dat betrof onder meer het toepassen van het instrument meerwaardebeding. Een instrument waarmee een koper korting krijgt bij de aankoop van een woning. Wij stelden kritische vragen die te maken hadden met hoeveel korting er wordt gegeven, wie er in aanmerking komt en hoe eerlijk het instrument eigenlijk is. Klik hier om Regiens hele bijdage aan dit debat terug te lezen!

Voor ons was het relevant dat we als raad kaders mee zouden geven aan de voorkant en betrokken zijn bij de evaluatie en een eventueel vervolg. Daarom diende Regien een motie in om de pilot van het meerwaardebeding aan de voorkant via vaststaande uitgangspunten in te kaderen en om de pilot aan de achterkant criteria mee te geven voor de evaluatie.

In deze kaders is onder meer afgesproken dat de koper de korting die zij ontvangt bij aankoop, terugbetaald bij verkoop van de woning. Zo geven we geen subsidie aan specifieke inwoners. Ook willen we bij de evaluatie zien wat het aantal doorverkopen is en of woningen echt bij de doelgroep terecht komen.

Deze motie werd gisteravond breed aangenomen! ✅

Wat ons betreft is de weg vrij voor deze pilot, ook omdat we hiermee voorzien in de afgesproken compensatie voor Breezicht Noord, maar is het niet zomaar een instrument wat we structureel toe gaan passen. 'Het achterliggende doel van de motie is om de gemeenteraad in staat te stellen om een afweging te maken of wij deze wijze van grondverkoop structureel willen gaan inzetten en of dit instrument daarmee een vervolg zou moeten krijgen of dat we het bij de pilot zouden moeten houden', aldus Regien. 

Klik hier om naar de motie te gaan!