Motie NU aan de slag met woningbouwprojecten

Woningbouw foto 1.png

Door Kirsten van Zeist op 19-03-2023

Waarschijnlijk hoor jij net zo vaak als ik dat mensen op zoek zijn naar een huis in Zwolle, maar er geen kunnen vinden. De vraag is simpelweg groter dan het aanbod. En, de woningbouwproductie blijft achter in onze stad. Dat maakt dat we het ook niet zomaar in zullen lopen. In 2022 zijn er 380 woningen opgeleverd en in 2023 zijn dat er naar verwachting 650. Daarmee staat de doelstelling om tot 2030 10.000 woningen te bouwen onder druk.

Het is geen geheim dat het Zwolse college er nog niet voor kiest een nieuwe woningbouwlocatie aan te wijzen, waar we in de toekomst kunnen bouwen. Wat de VVD betreft is dit de manier om te kunnen blijven voorzien in de toekomstige vraag. Bouw in de stad waar het kan, maar zorg ook voor huizen met tuinen op een nieuwe locatie.

Los van de opgave op langere termijn, is er ook in het ‘nu’ wat te doen. Wat van het gesprek met de ontwikkelaars en experts vooral is blijven hangen is de hartenkreet. Het nadrukkelijke verzoek vanuit hen om vooral ‘nu’ te handelen en niet in een nieuwe woningbouwcrisis te raken. Ze vroegen om specifiek op projectniveau te kijken – met ontwikkelende partijen - wat de mogelijkheden zijn om de bouw te continueren en waar mogelijk te versnellen.

Om die reden heeft de VVD, met succes, een motie ingediend. De motie vraagt om met twee specifieke projecten aan de slag te gaan. Te kijken naar onorthodoxe maatregelen. Met gebiedspartners. Zodat we ‘nu ’doorpakken.  Want de markt staat onder druk en de bouw moet door blijven bouwen. Het woningtekort in Zwolle is te groot.


Motie NU aan de slag.png