Motie: Geen terrasbelasting voor de rest van het jaar

terras_zwolle_vvd.jpg

Door Marike Oranje op 14-06-2021

De gemeente heeft al eerder besloten tot 1 juli geen terrasbelasting te heffen. De VVD wil dat ondernemers hun terras voor heel 2021 gratis kunnen neerzetten. Maandag dient onze fractievoorzitter Johran een voorstel in om de precario voor de rest van het jaar niet meer te heffen. Lees hieronder de hele motie:

 

Motie: Geen terrasbelasting voor de rest van 2021

De gemeenteraad van Zwolle in vergadering bijeen op 14 juni 2021,
Gehoord de beraadslaging,


Constaterende dat:

  • Middels een tijdelijke regeling de horeca geen precario hoeft te betalen voor hun terrassen;
  • De precariovrije periode voor de horeca 1 juli 2021 afloopt en vanaf dan ondernemers weer belasting moeten betalen voor hun terras;
  • De horeca terrassen nog steeds niet op volle bezetting kan uitzetten.

Van mening dat:

  • Zolang ondernemers nog niet volledig kunnen verdienen, het logisch is nog geen belasting te heffen op ruimte die men niet gebruikt of niet volledig kan benutten;
  • Het nu gaan heffen van precario de nog steeds bestaande schuldenpositie van ondernemers (verder) kan verslechteren;
  • Zwolle de horeca tijdens corona op meerdere manieren heeft gesteund, waaronder het niet heffen van de precario;
  • Het een belangrijke steun voor deze ondernemers zou zijn om ook voor de rest van het jaar deze terrasbelasting niet te heffen.

Verzoekt het College:

  • De tijdelijke maatregel te verlengen voor de rest van 2021 en daardoor geen precario te heffen.

En gaat over tot de orde van de dag,

Johran Willegers
VVD

​​​​​​