Motie AZC: Veiligheid, vrijheid & gelijke behandeling

Door Johran Willegers op 19-04-2016

Juist in deze onzekere tijden moeten opvang & asiel gepaard gaan met de onvoorwaardelijke bescherming van de waarden van de Nederlandse samenleving: veiligheid, vrijheid en gelijke behandeling. De VVD vraagt de gemeenteraad om een uitspraak te doen waarin we uitdragen pal te staan voor deze essentiële kernwaarden.

"10 jaar geleden ging het ook goed”, “criminaliteit heb je nou eenmaal overal”, of “ze zijn allemaal hoogopgeleid”: stuk voor stuk dooddoeners die geen antwoord geven op zorgen van onze inwoners. De vestiging van een asielzoekerscentrum in Zwolle staat niet op zichzelf. In Ede, Utrecht, Harlingen, Amsterdam, Witmarsum, Meppel, Vlissingen - overal wordt de discussie gevoerd over de komst van een AZC. 

Dat komt omdat de wereld in de brand staat en Europees migratiebeleid jaren heeft gefaald. Maar dat betekent niet dat we weg mogen lopen voor de gevolgen die deze internationale vluchtelingencrisis met zich meebrengt en waar deze terechtkomt: bij de gemeenten, bij burgers, bij Zwollenaren.

De motie waarin de VVD andere partijen vraagt ook op te komen voor onze kernwaarden:

Constaterende dat:

  • De komst van een asielzoekerscentrum een groot beroep doet op Zwolse buurten;
  • Deze voorgenomen vestiging van een AZC tot onrust leidt.

Van mening dat:

  • De gevolgen van de komst van een AZC voor velen onzeker zijn;
  • Gemeente, politie en COA maatschappelijke zorgen serieus moeten nemen;
  • Veiligheid, vrijheid en gelijke behandeling kernwaarden zijn van de Nederlandse samenleving.

Spreekt uit dat Zwolle:

  • Veiligheid, vrijheid en gelijke behandeling voor Zwollenaren in stad, buurt en huis met maximale inspanning zal beschermen en uitdragen.