Motie AZC: Politie-inzet in en rondom het AZC

Door Johran Willegers op 19-04-2016

Voor de VVD dient het nakomen van veiligheidsafspraken één doel: het waarborgen van veiligheid en beheersbaarheid in en rondom het AZC. De VVD wil daarom dat gemeente en politie nu al een draaiboek uitwerken om snel te reageren op het moment dat extra politie-inzet nodig is.

Aan veiligheid doen we geen concessies: onze inwoners mogen niet de rekening gepresenteerd krijgen van in het verleden gefaald Europees migratiebeleid. In de afspraken met het COA staat vermeld dat burgemeester, politie en de officier van justitie - de zogenaamde veiligheidsdriehoek - de gevolgen van de vestiging van het AZC nauwgezet gaan volgen.

De VVD wil dat de veiligheidsdriehoek hier niet mee wacht, maar nu al een scenario uitwerkt waarin sprake is van deze behoefte. Dit draaiboek kan meteen in werking treden als opgemerkt wordt dat de normale politie-inzet niet toereikend is. In deze motie wij de betrokken partijen dit scenario uit te werken:

Constaterende dat:

  • Gemeente, politie en de officier van justitie afspraken maken over politie-inzet;
  • De komst van een asielzoekerscentrum mogelijk extra politie-inzet vereist;
  • Het college pas over extra politie-inzet in overleg gaat als dit daadwerkelijk nodig is. 

Van mening dat:

  • Alles op alles gezet moet worden om zorgen over veiligheid en beheersbaarheid weg te nemen van burgers, wijkbewoners, omliggende bedrijven en instellingen;
  • Politie-inzet zowel preventief, als repressief bijdraagt aan veiligheid op straat;
  • Niet gewacht hoeft te worden met de uitwerking van een preventief scenario – in te zetten wanneer daadwerkelijk behoefte is aan extra politie-inzet;
  • Hierdoor zorgen van burgers en wijkbewoners veroorzaakt door negatieve ervaringen met het AZC uit het verleden, deels kunnen worden weggenomen.

Verzoekt het college:

  • Preventief een scenario uit te werken waarin de veiligheidssituatie vraagt om extra politie-inzet en het COA hierbij te betrekken;
  • Dit scenario aan de gemeenteraad voor te leggen, gelijktijdig met de bouwplannen voor het te realiseren AZC.