Motie AZC: Overlastgevers wegsturen uit AZC

Door Johran Willegers op 19-04-2016

De vluchtelingen die wij hier opvangen moeten begrip hebben voor onze vrijheden. Het is onbestaanbaar dat wie zelf is gevlucht, zich in Nederland asociaal, hufterig opstelt naar vrouwen, joden, christenen, homo’s en andersdenkenden. We vragen het college in deze motie om er bij het COA op aan te dringen dat AZC-bewoners bij binnenkomst al wordt duidelijk gemaakt dat overlast bezorgen niet zonder gevolgen blijft.

De VVD begrijpt dat een oplossing moet worden geboden voor hen die huis en haard hebben moeten verlaten - gevlucht vanwege je mening, je geaardheid, je religie - op zoek naar vrijheid en veiligheid.

Deze zoektocht naar vrijheid en veiligheid schept wat de VVD betreft een belangrijke verantwoordelijkheid.  In Nederland mag je zijn wie je wilt zijn, je mag geloven waar je in wilt geloven en je mag houden van wie je wilt houden. 

Vluchtelingen die hier geen begrip voor willen opbrengen, maar de boel verstieren moeten keihard worden aangepakt. De VVD is daarom blij dat wordt gewerkt aan AZC’s, waar structurele overlastgevers apart worden opgevangen. Zo houden we de AZC’s, de straten en de buurten veilig en tonen we dat huftergedrag niet wordt getolereerd. 

Constaterende dat:

  • Iedereen in Nederland de Nederlandse normen en waarden moet respecteren en zich moet houden aan de Nederlandse wet;
  • Het COA huisregels heeft als instrument om de AZC’s veilig, leefbaar en beheersbaar te houden; 
  • Het COA werkt aan een mogelijkheid om groepen overlastgevers aan te pakken door hen in een aparte locatie onder te brengen.

Van mening dat:

  • Je in Nederland mag zijn wie je wilt zijn, je mag geloven waar je in wilt geloven en je mag houden van wie je wilt houden;
  • Mensen die de Nederlandse wet, normen en waarden niet respecteren moeten worden aangepakt om duidelijk te maken dat we dit gedrag niet accepteren;
  • Het AZC en de omgeving alleen veilig, leefbaar en beheersbaar kunnen zijn als het COA de huisregels handhaaft.

Draagt het college op:

  • Er bij het COA op aan te dringen dat overlastgevers ook in Zwolle worden aangepakt door hen in een aparte AZC-locatie onder te brengen en deze aanpak bij iedere nieuwe binnenkomer duidelijk te maken.