Mondelinge vragen over betaalbaarheid biomassacentrale

jeroen_biomassa_bijgesneden.png

Door Marike Oranje op 07-02-2022

De energieprijs voor huishoudens die hun warmte krijgen via biomassacentrales is ontzettend gestegen. Daarom stelt Jeroen de volgende vragen:

 

"Geacht College van burgemeester en wethouders,

In Breecamp en Holtenbroek verwarmen honderden Zwollenaren hun huizen met warmte via biomassacentrales. De Zwolse VVD heeft al eerder haar zorgen uitgesproken over de betaalbaarheid, de levering en het monopolie van de aanbieder.

Sinds een aantal weken krijgen wij meer meldingen van inwoners die geconfronteerd worden met onwaarschijnlijke prijsstijgingen. Van enkele tientjes per maand tot duizenden euro’s per jaar. Stijgingen van ruim 70% zijn eerder regel dan uitzondering!

Bij eerdere vragen over Breecamp hebben we telkens gehoord dat de gemeente geen partij is in deze casus. Maar deze centrale is er gekomen vanwege ambitieuze plannen van de gemeente. We moeten nu concluderen dat deze plannen zijn mislukt en dat Zwollenaren onterecht met de rekening achterblijven. Daarom heeft de Zwolse VVD de volgende vragen:

  1. Herkent de wethouder de problemen die inwoners ondervinden als gevolg van de prijsstijgingen en heeft zij inwoners of eigenaren van de centrale shierover gesproken? Zo ja, wat zijn haar bevindingen naar aanleiding van deze gesprekken. Zo nee, is zij voornemens dit de komende week alsnog te doen?
  2. Afgelopen week heeft de G40 een oproep gestuurd aan minister Jetten om de koppeling tussen warmte en de gasprijs te schrappen. Zo vernamen wij afgelopen week uit De Stentor. De Zwolse VVD gaat ervan uit dat het college deze oproep heeft ondertekend. Wat vind de wethouder van deze oproep? Klopt de aanname dat het college de oproep ondersteund? Zo nee, waarom niet?
  3. Tijdens de informatieronde van april 2021 heeft de wethouder toegezegd een meer coördinerende rol te willen innemen bij deze problematiek. Wat is er de afgelopen periode gebeurd om de rol in te nemen?
  4. Wat de Zwolse VVD betreft is biomassa niet geschikt om woningen mee te verwarmen. In voornoemde informatieronde is gesproken over het afbouwen van biomassa voor verwarming. De wethouder heeft een plan van aanpak aangekondigd. Wanneer kan de raad dit plan verwachten?

Namens de fractie van de VVD,
Jeroen Doornbos"