Mondelinge vragen krakers Berkum

mvkraken.png

Door Marike Oranje op 29-11-2021

In Berkum zorgen krakers nu al enkele maanden voor overlast, diefstal en onveilige gevoelens. VVD Zwolle vindt dit ontoelaatbaar. Daarom stelt Annemee mondelinge vragen:

 

"Geacht College van burgemeester & wethouders,

Met een veilig gevoel in je eigen wijk wonen vinden we erg belangrijk. Als dat dan door het onwettig toe eigenen van een woning door krakers met veel overlast, diefstal en onveilige gevoelens wordt aangetast is dat enorm schrikken. In Berkum aan de Van ’t Hofflaan is dat nu al enkele maanden aan de gang en lijkt alleen maar toe te nemen. Aanzuigende werking op meer illegale bewoners, veel overlast, agressieve honden en diefstal van hout in het holst van de nacht. De VVD vindt dat ontoelaatbaar. Eerdere vragen daarover geven weinig hoop van ingrijpen en dat vinden we niet uit te leggen aan de buurt die hier elke dag last van heeft. De VVD wil daarom meer actie, vindt dat er actief ingezet moet worden op handhaving en gekeken moet worden naar extra mogelijkheden tot het inperken van de overlast voor omwonenden. Dat brengt de Zwolse VVD tot de volgende vragen:

  1. Vindt het College net als de VVD dat de veiligheid van omwonenden voorop staat?
  2. Het College geeft in de beantwoording op de schriftelijke vragen aan dat er middelen zijn voor inzet van handhaving bijvoorbeeld met betrekking tot aantal bewoners en huishoudens. Is het College bereid die handhaving actief in te zetten?
  3. Kan het College aangeven of er een controle kan plaatsvinden op de mogelijk gevaarlijke honden die los lopen en al menig omwonende heeft doen afschrikken?
  4. Kan het College aangeven bij de politie dat bij sprake van diefstal er altijd door de politie handhavend wordt opgetreden en het niet na terugleggen van het gestolen hout klaar is?
  5. Ziet het College aanvullende mogelijkheden deze situatie voor omwonenden te verbeteren, bijvoorbeeld vanuit het Damoclesbeleid?

Namens de fractie van de VVD,

Annemee van de Klundert"