Mondelinge vragen agressie op Vechtdallijn

ea2339aba8a2eec7e687000afb16ff4c.jpg

Door Marike Oranje op 01-11-2021

Vorige week kwam het bericht dat een conducteur tegen zijn hoofd is geschopt op station Zwolle. Ontoelaatbaar. Daarom heeft Johran mondelinge gesteld:

 

"Geacht College van burgemeester & wethouders,

Veel geschokte reacties kwamen er binnen op het bericht dat een conducteur tegen zijn hoofd is geschopt op station Zwolle. Een zoveelste voorval op de lijn naar Emmen waar volgens vakbond VVMC reizigers en treinpersoneel te maken houden met agressie, gescheld en gespuug door asielzoekers. Verschillende VVD-fracties hebben hier al vaker aandacht voor gevraagd en nu is het in onze eigen stad weer vreselijk misgegaan. Dit kan zo niet langer en er moet door alle betrokken partijen gewoon actie komen waarbij extra middelen om deze geweldsplegers aan te pakken niet geschuwd worden. Dat brengt de Zwolse VVD tot de volgende vragen:

  1. Vindt het College net als de VVD deze treinterreur schokkend en ontoelaatbaar in Zwolle? 
  2. Heeft het College in beeld hoe vaak incidenten op station Zwolle plaatsvinden?
  3. Op welke wijze is Zwolle betrokken bij het meerjarenplan van Overijssel om de sociale veiligheid in het OV te verbeteren?
  4. Wat vindt het College van de huidige aanpak van betrokken partijen en hoe staat het met acties zoals het instellen van een regionaal OV-verbod en inzet van meer geweldsmiddelen voor toezichthouders? Ziet het college mogelijkheden de aanpak versneld uit te voeren en of wil zij er bij partijen op aandringen dit te doen.
  5. Is de burgemeester bereid om voor personen die zich schuldig hebben gemaakt aan agressief gedrag een gebiedsverbod voor het station op te leggen, zodat zij effectief niet meer via het OV naar onze stad kunnen reizen?
  6. Kan het College de zorgen in onze stad overbrengen over deze onveilige situaties en het gebrek aan een aanpak die een einde maakt aan deze treinterreur bij het ministerie van Veiligheid en Justitie?

Namens de fractie van de VVD,

Johran Willegers"