Mobiliteitsdebat: Vlot en Veilig van A naar B

mobiliteit.png

Door Monique Bakker op 18-11-2019

Het is belangrijk dat we in onze stad vlot en veilig van A naar B kunnen gaan. Raadslid Johran Willegers debatteerde 18 november over de Mobiliteitsvisie 2020-2030 die Zwolle ook de komende jaren goed bereikbaar moet houden. Daarbij vroeg de VVD onder andere aandacht voor het aanpakken van het filemonster op Zwolse wegen, tegengaan van verkeershufters en goede nieuwe parkeergarages rond de binnenstad. 

18 november 2019, Debat Mobiliteitsvsie 2020-2030

"Zwolle zit vol met mensen die elke dag bezig zijn om hun stad, buurt en eigen omgeving een stukje beter te maken. Door elke dag vroeg op te staan voor je werk. Op zaterdag te rijden voor de sportwedstrijden van de kinderen. Door vrijwilligerswerk te doen in een zorgcentrum. Mensen die bijdragen aan de samenleving, waar we trots op zijn. En dat zouden ze niet kunnen doen als we geen aandacht hebben voor goede fietspaden, op tijd rijdend OV en vlot van A naar B in je auto kunnen. Mobiliteit, bereikbaarheid, infrastructuur, allemaal termen die er heel simpel op neer komen dat we onze stad in beweging houden.

De Mobiliteitsvisie van het College onderkent die ontzettend belangrijk invloed op de samenleving. We staan graag stil bij de verschillende ontwikkelingen die de visie schetst. Kijken daarbij naar Zwolle als hub, de (binnen)stad en de wijken.

Maar voorop zien we extra inzet op verkeersveiligheid. Daarmee gaat een lange VVD wens in vervulling. Verkeershufters die onze straten onveilig maken, pakken we aan. Ieder kind moet immers gewoon buiten kunnen spelen.

De hub
Zwolle is op het gebied van water, spoor en weg een belangrijke hub. De kansen van een station Zwolle Zuid worden groter en de behoefte die we als VVD vaker hebben geuit voor een regionale spoorterminal op Hessenpoort wordt onderzocht. Dat is goed nieuws! De VVD wil blijven investeren in onze logistieke toppositie.

De P&R voorziening voor de Zuidzijde van het station is een goede ontwikkeling, in navolging van een VVD-motie. Ziet de wethouder de waarde van deze voorziening net als de VVD ook voor een goed bereikbaar station in de toekomst? En als Station Stadshagen zo eindelijk opengaat vindt onze fractie het belangrijk om het belang van goed parkeren ook daar te benadrukken. In 2017 is een motie van onze fractie aangenomen om met een voorstel te komen voor een P&R-terrein aan de zuidzijde van station Stadshagen.

We roepen de wethouder op het punt van OV op om in zijn Provinciale contacten als het gaat om Blauwnet aandacht te vragen voor internet in de treinen. We horen dat dit nog niet altijd goed geregeld is en gewoon met internet kunnen werken, maakt het OV weer wat aantrekkelijker.

De wijk
Minder goed nieuws is de dagelijkse grote frustratie die we van veel mensen horen. Files. De VVD wil een aanpak van het filemonster dat niet alleen op snelwegen, maar al in onze wijk voor vertraging en onveiligheid zorgt. Op veel plekken zijn knelpunten, maar een van de meest in het oog springende is de rotonde aan de Eli Heimanslaan. Zeker omdat hier rap gebouwd wordt, zien we problemen toenemen. De VVD wil dat die rotonde Eli Heimanslaan het liefst morgen nog wordt aangepakt. Nu is het de tijd, om straks grotere problemen te voorkomen. Er ligt al een onderzoek, dus de start zou snel moeten kunnen zijn. Onze fractie kondigt een motie aan die de aanpak van deze rotonde versneld aanpakt.

Dat brengt mij gelijk bij een belangrijk aandachtspunt dat we meegeven. Met het STOP-systeem wordt er een volgorde aangegeven van voetgangers, fietsers, OV en auto’s. Dit wordt als leidend en kaderstellend uitganspunt genoemd. De VVD vindt dat toch te beperkt en ziet hier ook risico’s in. Veel beter is het kijken naar maatwerk. In de ene wijk, werkt dit misschien goed. Maar als we kijken naar de toekomst van Hessenpoort, of succesvolle lobby voor investeringen wegen in- en rondom Zwolle, of de aantrekkelijkheid van een wijk als de Tippe of Breecamp, moeten we waarschijnlijk een andere keuze maken. Extra geld voor de N35 krijgen we immers niet geregeld als Zwolle als enige twijfelt over de inzet van personenauto’s. Mijn vraag aan de wethouder is of hij dat STOP-principe niet als blauwdruk kan gebruiken, maar oog houdt voor de doelstellingen en eigenschappen van het betreffende gebied? Dit geldt ook voor het aanpassen van parkeernormen in de wijken. Hoe wordt de buurt daar meegenomen?

De (binnen)stad
Dan ons centrum en de bredere stad. We zijn blij met de extra investering die gaat komen in parkeergarages aan de rand van de binnenstad. Denkt de wethouder dat dit al in de eerstvolgende actieagenda kan worden meegenomen? Wel vragen we of de wethouder rekening houdt met de belangen van bewoners en de bezoekers die minder goed te been zijn als het gaat om ook parkeermogelijkheden ín de binnenstad.

Het beeld van auto’s lijkt nog wel eens alsof jaren 90-dieseltjes onze stad confronteren met dikke smog. Maar laten we niet vergeten hoe ook hier ontwikkelingen zijn. Meer elektrische auto’s. De nieuwe generatie Euro 6 vrachtauto’s stoten tot 90 procent minder uit dan voorgangers. En de nieuwste dieselmotoren zitten zo vol met filters en uitlaattechnologie, dat ze in binnensteden de lucht zelfs schoner zouden kunnen maken.

Laten we dus mensen en ondernemers in gepast tempo meenemen. De G40 heeft zich gecommitteerd aan de Zero Emissie Binnensteden voor stadslogistiek. Hoe wordt gekeken wat inpasbaar is voor de logistiek, denk aan afschrijftermijn van bestaand wagenpark? En is het uniform met de andere G40 steden?

Het College wil meer autoverkeer naar de buitenring. Dat snappen we, maar moet in goed overleg met bewoners, ondernemers en betrokkenen. Verkeersstromen worden uit elkaar gehaald, dit zou de doorstroming en verkeersveiligheid van zowel fietsers, OV als auto’s moeten verbeteren. Kan de wethouder wel toezeggen dat doorfietsroutes niet daar komen waar autogebruik dominant is?

Zwolle is een fietsstad, maar nu eenmaal ook een autostad. ‘De Ring’ vermoedt alsof het een Zwols iets is, maar we zijn gewoon onderdeel van een corridor. Dat is in de (inter)nationale logistiek, maar denk ook aan de regionale functie van de Isala Klinieken en onderwijsinstellingen. Autoverkeer groeit 35% en ook daar moet Zwolle rekening mee houden. We willen een betere economie, meer werk, meer huizen, meer bedrijven, aantrekkelijke scholen en een bruisende stad. Dan moet je ook naar autoverkeer kijken. Gaat het College in haar lobby voor de cofinanciering van belangrijke projecten hier nog wel op inzetten? Ik denk ook aan de moties met een toekomstvisie op die Ring en de A28 die zijn aangenomen afgelopen begroting.

Proces
Ten slotte over het proces. Dat we naast de visie ook jaarlijks concrete agenda’s bespreken, lijkt de VVD goed. Klopt het dat de kaders van de visie daarin wel leidend zijn? De agenda is voor de VVD vooral belangrijk om in te spelen op de actualiteiten, maar niet om nieuwe uitgangspunten neer te zetten. Kan de wethouder dat toezeggen?

Bereikbaarheid blijft altijd belangrijk en de basis waarop onze stad zich ontwikkelt. Als VVD vinden we investeringen om te voor zorgen dat Zwollenaren vlot van A naar B komen een fundamentele voorwaarde voor een sterke stad. Deze visie denkt veel in nieuwe maatregelen. Dat is natuurlijk begrijpelijk. We onderstrepen wel kristalhelder dat deze altijd het draagvlak van de omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden moeten hebben. Dit is een belangrijk uitgangspunt van deze coalitie die we echt terug willen zien. We kijken daarmee uit naar de verdere uitwerkingen waardoor de Zwollenaar ook echt gaat merken dat Zwolle beter bereikbaar wordt."