Minder regels en duidelijker coffeeshopbeleid

joint.jpg

Door Monique Bakker op 04-06-2019

In Zwolle moet iedereen de ruimte krijgen om zelf te bepalen hoe hij ontspanning zoekt, ook als dat betekent dat diegene naar een coffeeshop wil om een jointje te roken.

De raad heeft op 27 mei 2019 over het nieuwe coffeeshopbeleid gestemd, waarin onder andere wordt bepaald wie in aanmerking komt voor een vergunning voor een coffeeshop en waar een coffeeshop mag worden gevestigd. De raad heeft daarbij een amendement aangenomen van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en SP, waardoor het voorgestelde coffeeshopbeleid op een aantal punten is gewijzigd.

Onder andere het voorgestelde afstandscriterium van coffeeshops tot scholen en zorginstellingen is geschrapt. Kinderen en andere kwetsbare groepen worden voldoende beschermd door regels van openbare orde en veiligheid die al in het beleid zijn opgenomen. Daarnaast is het van groot belang dat de ‘achterdeurproblematiek’ wordt opgelost. Daarom gaat de burgemeester, op verzoek van de indienende partijen, Zwolle aanmelden voor het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’, ook wel de wietproef genoemd. Coffeeshops op industrieterreinen zijn onwenselijk en moeten daarom niet worden toegestaan. De volledige tekst van het amendement staat hier (punt 6-1).