Meer aandacht om groene inrichting Stadshagen te verbeteren

Stadshagen.jpg

Door Johran Willegers op 29-10-2015

Stadshagen krijgt meer kansen om mee te praten over verbeteringen van de groene inrichting in de wijk. Een motie van de VVD Zwolle roept de wethouder op om voortaan tijdens de wijkdialogen in gesprek te gaan samen met bewoners en initiatieven die nadenken over het groen. Daarnaast wordt nagedacht over nieuwe pilots die het groen in de wijk aantrekkelijker maken. Die motie kreeg steun van de gehele gemeenteraad en werd mede ingediend door de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

“Een groenere indeling van Stadshagen is belangrijk voor de wijk en het woonplezier van de bewoners,” zegt VVD-raadslid Johran Willegers. “Dan moeten we hen ook de ruimte geven om de inrichting van hun wijk te beïnvloeden.”

De VVD-fractie hoorde na gesprekken in de wijk dat er behoefte is aan ander groen in de vorm van meer bomen of struiken. Stadshagen heeft van oorsprong een polderkarakter, wat weinig begroeiing toeliet. Gelukkig kan sinds kort meer van het polderlandschap worden afgeweken. Dit biedt nieuwe kansen waar de gemeente open voor staat.

Er is betrokkenheid vanuit verschillende initiatieven zoals StadshagenTotaal en Vitamine G om ander groen in de wijk te krijgen. Door al die wensen gelijktijdig te inventariseren bij de wijkdialogen kunnen bewoners, organisaties en de gemeente effectief sparren over mogelijke veranderingen en verbeteringen van het groen in Stadshagen.

Het is nog niet bekend op welke datum de volgende wijkdialoog wordt gehouden. Alle bewoners en initiatieven die willen meepraten over het groene karakter in Stadshagen zijn wanneer de wijkdialoog is ingepland uiteraard uitgenodigd om hun visie te delen.