Malafide zorgaanbieders op zwarte lijst

Zorgaanbieders.jpg

Door Thom van Campen op 25-03-2015

Zwolle heeft altijd de ambitie gehad het hoge aantal zwerfjongeren fors te verminderen. Een tussentijdse evaluatie in juni 2013 toonde aan dat deze problematiek is verergerd. Terecht heeft het College daarom gezorgd voor uitbreiding van de opvang voor zwerfjongeren. Toch verneemt de VVD fractie zorgelijke geluiden over de omstandigheden van particuliere opvanginstellingen. Daarom willen de Zwolse liberalen een publieke zwarte lijst waarop malafide, frauderende zorgaanbieders staan vermeld.

De volstrekt ontoelaatbare geluiden over fraude en uitbuiting door zorgbedrijven als Pivot doen de VVD meer dan verbazen. In het programma Onopgeloste Zaken (SBS 6) was het verhaal te horen van Anne, die voor € 40.000,- gedupeerd is door zorgbedrijf Pivot. Gemeenteraadslid Thom van Campen: "Het verhaal van Anne is het zoveelste geval van uitbuiting van kwetsbare, zorgbehoevende jongeren. Voor dit soort malafide bedrijven is in Zwolle wat de VVD betreft geen plaats".

Sinds januari 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de Jeugdhulp. De VVD ziet hierin mooie kansen. Kansen die vragen om een onvermoeide aandacht voor de aanpak van zwerfjongeren, zodat zij hun kansen kunnen pakken in de maatschappij. Dit brengt onze fractie tot de volgende vragen:

  • Heeft de aanpak van zwerfjongeren geleid tot de gewenste afname van het aantal zwerfjongeren;
  • Is de drempelverlagende ambitie om het bieden van: ‘een inloopcentrum als voordeur voor de opvang van zwerfjongeren’, na het wegvallen van BYou afdoende opgevangen;
  • Beschikt Zwolle over voldoende opvang voor zwerfjongeren;
  • Kan het College een stand van zaken geven rondom het onderzoek naar frauduleuze misstanden bij particuliere zorgbedrijven;
  • Is het College bereid een publieke ‘zwarte lijst’ op te stellen van zorgbedrijven die zorgbehoevende jongeren uitbuiten en frauderen met PGB-budgetten?