Maidenspeech Jan-Fokke Post

Maidenspeech Jan-Fokke Post.png

Door Branco Schoenaker op 22-04-2024

Met het invoeren van een tarief op restafval per 1 januari 2023 is feitelijk het Gemeentelijk Grondstoffenplan 2016-2020 afgerond. De jaren 2023 en 2024 worden gebruikt om het ingevoerde beleid waar nodig fijn te slijpen. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een nieuw grondstoffenplan voor de periode 2025-2030. In het voorliggende kaderdocument zijn de ambities en doelen voor deze periode en de maatregelen voor het jaar 2025 opgenomen. Lees hier de gehele bijdrage en tevens maidenspeech van Jan-Fokke, bekijk zijn maiden speech hieronder!

Zwollenaren willen een makkelijk en eerlijk systeem om afval in te zamelen, dat niet onnodig duur wordt. En natuurlijk willen ze een prettige, schone stad. Als liberaal geloof ik in de eigen verantwoordelijkheid, waarbij mensen hun troep op ruimen en ze bij willen dragen aan een leefbare planeet. De overheid faciliteert daarbij, en loopt vooral niet in de weg.

Ook ik ben de afgelopen tijd uitgedaagd in het nemen van mijn verantwoordelijkheid. Niet alleen om als nieuw burgerlid vandaag voor het eerst het woord te voeren, maar ook als vader van een tweeling van 3, en een dochter van 5, die pas sinds een maand eindelijk zonder luiers kunnen. Ik fietste eerder zo'n twee keer per week naar de luiercontainers, om zo maar niet mijn pasje bij de restafvalcontainer te moeten gebruiken. Maar gelukkig was die optie er! De praktische oplossing van de luiercontainer vind ik een mooi voorbeeld van waar onder andere de VVD voor staat en ik graag aan bijdraag in deze rol.

Als we dan kijken hoe we binnen dit systeem kunnen kijken hoe het makkelijker en eerlijker wordt voor Zwollenaren, dan vindt de VVD dat je ook echt op basis van ingeleverd gewicht moet kunnen betalen. Het is dus erg jammer te lezen dat dit systeem zo onhaalbaar lijkt en zeker niet op korte termijn kan worden ingevoerd.

De dubbelecontaineropening had daarom niet onze voorkeur, maar we snappen dat het op dit moment de enige optie is, en met name ook positief is voor eenpersoonshuishoudens. Daarom hebben we eerder al gepleit voor deze pilot en we zien nu ook dat het kan werken en dat de kosten mee lijken te vallen.

Ons systeem moet niet onnodig duur worden en helaas zijn we daar wel wat bezorgd over, als we lezen over het voornemen om alle 35.000 PMD containers binnenkort te gaan vervangen. Na een heel aantal technische vragen weten we nu dat de ROVA en de gemeente vooral een goed containermanagementsysteem wil en dat hierna ook bijv. de GFT en papiercontainer aan de beurt zijn. Kan de wethouder aangeven hoe deze vervanging wordt betaald en wat Zwollenaren te wachten staat? Onze fractie vindt niet dat de afvalstoffenheffing extra omhoog zou gaan en dat ROVA zelf dit soort kosten zou moet dekken. Kan de wethouder toezeggen dat deze vervanging niet via de afvalstoffenheffing betaald gaat worden? Dat was nou juist een reden om het eerlijke weegsysteem te ontraden.

We zien goede ideeën in het nieuwe grondstoffenbeleid. Vooral de focus op grondstoffen is goed en daarom zouden we ook weer wat aandacht vragen wat de ROVA extra kan doen om te helpen. Specifiek kijken we dan naar het grof huishoudelijk afval, dat veel grondstoffen kan bevatten. We zijn benieuwd of de wethouder zou willen onderzoeken of de drempels op het inleveren van grofvuil aangepast kunnen worden. Kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken wat het effect kan zijn als we de openingstijden

wat beter laten aansluiten op een normale werkweek? Of zouden we het gratis kunnen laten inleveren op bepaalde dagen of tijdstippen? We zijn ook benieuwd wat andere fracties daarvan vinden en overwegen een motie.

Zwollenaren die ook een prettige, schone stad willen blijven ons benaderen met foto’s en meldingen over de dumpingen, dus het houdt veel mensen bezig. Als ze vlakbij een hotspot wonen, hebben ze daar gewoon elke dag last van. We moeten laten zien dat er echte oplossingen komen en er gehandhaafd wordt. De raad moet daarom een goede informatiepositie hebben en we waren dus ook tevreden met de kwartaalrapportages met daarin de hotspotaanpak. Het is volgens ons nog te vroeg om naar een jaarrapportage over te stappen, omdat er ook juist het laatste kwartaal nog weer een toename was. Wat is nu de echte reden dat we naar een jaarrapportage gaan? De VVD is bereid samen te kijken hoe we de rapportage nog wat beter kunnen laten aansluiten bij de vraag vanuit de politiek en overwegen daarop een motie.

We zien de goede stappen in het beleid en er is geluisterd naar de raad voor wat betreft de verschillende onderzoeken. Toch willen we Zwollenaren meer bieden dan alleen hogere kosten. Het moet makkelijker worden met bijv. de dubbelecontaineropening, maar laten we geen onnodige ingrepen doen die Zwollenaren niet begrijpen. De cijfers en trends laten zien dat Zwollenaren hun best doen, terwijl ze geen lagere tarieven kunnen verwachten, maar zien ze nu ook een overheid terug die écht faciliteert én de straten schoon houdt? Dankuwel.