Maatschappelijk verantwoord inkopen

duurzaaminkopen1-966x484.jpg

Door Monique Bakker op 06-10-2020

Noëll had vandaag zijn maiden (allereerste) speech in de gemeenteraad over het 'Actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen'. Dat gaat over het inkoopbeleid van de gemeente. Hij vroeg o.a. aandacht voor Startups die volgens de VVD niet de dupe mogen worden van teveel verplichte certificeringen als ze zaken willen doen met de gemeente. We willen ruimte laten voor innovatie. En duurzaamheid is volgens de VVD geen doel op zich bij het inkopen van producten en diensten en mag niet tot extra kosten leiden dan in het actieplan is begroot. Lees de hele bijdrage van Noëll hier:

 

Met een structurele uitgave van 140€ mln. per jaar is het actieplan, om duurzaam in te kopen, volgens de VVD een mooi initiatief om bij te dragen aan het verduurzamen van de stad. Want, zoals het gezegde luidt: alle beetjes helpen.

Sinds de corona-crisis roepen wij onze burgers op om lokaal te kopen. En, voorzitter, als ik zo om mij heen kijk dan doen zij dat goed. Zonder verplichte maatregelen hebben onze burgers het heft in eigen handen genomen door de Zwolse economie te steunen, en daar is de VVD trots op. Voorzitter, is de wethouder het ermee eens dat Zwolle ook haar best mag doen om zoveel mogelijk lokaal in te kopen? Zo ja, kan de wethouder dan toelichten hoe hij hierop gaat toezien?

Wij willen tegelijkertijd niet dat onze ondernemers de dupe mogen worden van teveel administratieve verplichtingen, zoals het moeten voldoen aan ISO certificeringen. Want, zoals de raad kan begrijpen, is dat al een fulltime baan an sich. In het GreenPAC worden geweldige initiatieven ontwikkeld om de wereld beter te maken. Hoe zonde zal het zijn als deze initiatieven niet mee mogen doen bij een aanbesteding. Daarom, voorzitter, willen wij de wethouder vragen wat hij gaat doen om ondernemers, en in het bijzonder startups, niet buiten te sluiten, bij de aanbesteding van projecten met het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ambitieniveau 1 en hoger. Mogelijk dat maatwerk een antwoord is, maar die invulling laat ik graag over aan de wethouder.

Want, tegen welke prijs wordt het inkoopbeleid uitgevoerd? Niet alleen operationeel, waarbinnen de inkoopafdelingen meer werk zullen hebben bij het uitzoeken van geschikte leveranciers, maar ook de prijs van leveranciers zullen worden voorzien van een ‘duurzaamheidstoeslag’. Meer uitgeven dan 140 mln. wordt lastig, want dan zitten we met een tekort. We zullen dus minder kunnen kopen voor ons geld. De VVD zegt: niet duurder maken dan wat al duur is, gelet op de totale kosten. We kunnen ons voorstellen dat er meer geld wordt uitgegeven bij aanvang van een project, maar daar verwachten we vervolgens dat de terugkerende kosten zullen afnemen. Deze lasten zult u kunnen monitoren, in de vorm van KPI’s. Daarom, voorzitter, heb ik de volgende vraag aan de wethouder: “hoe gaat u erop letten dat het actieplan niet leidt tot minder aankopen?”.

Veel zeggen met weinig woorden is een kunst. De informatienota staat vol met afkortingen en Engelse termen. Echter kwam de boodschap niet direct over. Stond er: “We willen een aantal inkooptrajecten uitvoeren op het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen niveau 3 en alle overige trajecten op niveau 1.”, dan hadden we dezelfde mening verkondigd dat dit de innovatie en ons budget niet mag gaan beperken.

Vat ik dit betoog samen, dan is de VVD van mening dat het:
Prima initiatief is, alle beetjes helpen;
Startups niet de dupe mogen worden van (teveel) verplichte certificeringen, want dat remt innovatie;
Duurzaamheid niet ten koste mag gaan van de hoeveelheid inkopen en/of onze begroting. We willen dat de kosten tav. geen actieplan gelijk blijven.