Maak Stadshagen bereikbaar voor nu en toekomst

Schermafbeelding_2018-11-30_om_15.14.46.png

Door Johran Willegers op 30-11-2018

De stad groeit, Stadshagen groeit en het aantal mensen dat elke dag vanuit de wijk van A naar B moet, groeit. Daardoor hebben steeds meer inwoners van Stadshagen te kampen met vertragingen als ze de wijk uit- en in moeten om te gaan werken. De VVD stelt daarom samen met Swollwacht en CDA vragen aan het College om snel met een visie te komen op de bereikbaarheid van de wijk voor nu en de toekomst. De VVD ziet dat het College hier mee aan de slag wil in de beantwoording die reeds twee weken later naar de Raad is gestuurd.

Update: de antwoorden op de vragen zijn binnen. Die lees je hier. De VVD is tevreden met de snelle beantwoording. "Dat laat ook zien dat het College hier prioriteit aan geeft en met onze vragen aan de slag gaat," aldus Willegers. Er komt in februari al inzicht over maatregelen die de verkeersdruk in Stadshagen verlichten. Ook blijft het College onderzoeken hoe bereikbaarheid bij uitbreiding van onder andere Breezicht-noord en de Tippe kan verbeteren. Willegers: "Zo wordt Stadshagen stap voor stap bereikbaarder en blijven we open voor nieuwe verbeteringen."

"Elke ochtend vaststaan is uiteraard gewoonweg irritant, maar ook nog eens slecht voor het milieu en draagt niet bij aan de leefbaarheid van de wijk," stelt raadslid Johran Willegers. "Je wilt vlot en veilig in, uit, en door de wijk, bijvoorbeeld naar het winkelcentrum, zorgcentrum waar je ouders wonen, of school van je kinderen." Daarom zijn de volgende vragen gesteld.

1) Erkent de wethouder de toegenomen drukte in Stadshagen, en het feit dat de wegen steeds meer verstopt raken, zoals ook in het Stentor-artikel Groeiend Stadshagen slibt dicht (17 november 2018) wordt belicht?

2) Erkent de wethouder dat de visie op het aanpakken van de bereikbaarheid van Stadshagen breder is dan de in de genoemde punten in de afdoening van motie M10-2 Bereikbaarheid Stadshagen die  enerzijds ging over het monitoren van drukte nu, maar ook met het oog op ontwikkelingen in en rondom de wijk voor de toekomst.

3) Is de wethouder het met de indieners eens dat als er meer inwoners komen, ook meer mensen zich moeten kunnen verplaatsen, of dat nu per auto, per trein, per bus of per fiets is? En dat je in je werk niet altijd een keuze hebt over het moment- en de manier waarop je reist? Zo nee, waarom niet?

4) Wanneer komt de wethouder met de visie op de uitbreiding en verdichting bij de uitbouw van Stadshagen en de uitbreiding van het winkelcentrum, zoals benoemd in het coalitieakkoord?

5) Kan de wethouder toezeggen te kijken naar oplossingen voor de totale infrastructuur van Stadshagen in het kader van verdere ontwikkeling, uitbreiding en verdichting; zowel op de hoofdinfrastructuur, overige straten en het winkelcentrum Stadshagen? Wordt daarin ook het gesprek met de wijk aangegaan over ervaren knelpunten?

Terug