Kentekenregistratie niet bedoeld voor fietsambities

Verkeer.jpg

Door Monique Bakker op 23-01-2016

Provincie Overijssel, gemeenten Zwolle en Kampen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaan in Kampen en Zwolle op negen locaties camera's plaatsen om kentekens te registreren, zo schreef De Stentor op 23 januari. Onder de campagnenaam ‘SpitsBikers’ starten de betrokken partijen een initiatief om fietsgebruik te stimuleren. Met kentekenregistratie zouden men willen herleiden waar automobilisten vandaan komen en waar ze heen gaan, om die later gericht te kunnen benaderen.

Wat de VVD betreft is de geldpot Beter Benutten bedoeld voor serieuze doorstromingsmaatregelen voor het verkeer en niet om verkeersdeelnemers te beïnvloeden in hun vervoerskeuze. Daarnaast is kentekenregistratie een middel, dat alleen ingezet zou moeten worden voor veiligheidsdoeleinden. Het lastigvallen van automobilisten hoort daar voor de VVD niet bij.

Onze fractie heeft de volgende vragen voor het college:

  • Hoe verhoudt deze campagne zich tot het uitgangspunt dat iedere Zwollenaar de vrijheid van keuze heeft om zich op zijn eigen manier te bewegen;
  • Hoe had de gemeenteraad kunnen weten van de campagne waarbij deze gezamenlijke overheden automobilisten actief fietsgebruik willen opdringen;
  • Is het college het met de VVD eens dat kentekenregistratie een paardenmiddel is, dat enkel ingezet mag worden voor veiligheidsmaatregelen;
  • Wat zijn de kosten van de campagne, hoe wordt dit gedekt en welk deel nemen uitgesplitst de gemeentelijke, provinciale en rijksoverheid voor hun rekening?