Internationale retailer geeft een groot impuls aan de binnenstad

Zwolle_Diezerstraat.jpg

Door Monique Bakker op 18-03-2013

De VVD vindt een economische impuls voor de Diezerstraat keihard nodig. Er heeft zich onlangs een internationale retailer aangemeld die het pand aan de Diezerstraat 80 wil kopen om er een voor het noorden unieke en exclusieve merkwinkel te vestigen. De VVD vindt dit een mooie kans voor onze stad. Een kans die we met beide handen moeten aangrijpen!

De bijdrage die fractievoorzitter Aly van der Vegte 18 maart hield is hieronder te lezen

Daarnaast heeft de huidige “bewoner” van Diezerstraat  80, de bibliotheek tijdens een recentelijke bijeenkomst voor raadsleden duidelijk aangegeven behoefte te hebben aan een kwalitatief betere locatie. De VVD heeft bewondering voor de door de directie van de bibliotheek voorgestelde ambitie en plannen. De directie wil samenwerking zoeken met andere partijen en toont realiteitszin waar het gaat om de verwezenlijking van de plannen. Onderzoeken van Fakton en ICS geven aan een deel van de plannen, gelet op de verwachte verkoopopbrengst van het pand samen met de verwachte exploitatie van de geherhuisveste bibliotheek, budgettair neutraal haalbaar is. 

De risico’s hierbij die de VVD ziet als uitdagingen die opgepakt moeten worden zijn:

  1. De haast waarmee de internationale retailer tot vestiging van een merkwinkel in Zwolle over wil gaan. Indien de gemeente nu niet inspeelt op het aanbod van de retailer en er onzekerheid ontstaat voor de internationale retailer, is de kans aanwezig dat het “momentum” verloren gaat en de internationale retailer haar aanbod intrekt.
  2. Indien het niet lukt om tot overeenstemming te komen over een geschikte vervangende accommodatie voor herhuisvesting van de bibliotheek. 
    Uit een eerste analyse en gesprekken is echter gebleken dat er geschikte locaties voor handen zijn. Deze locaties worden de komende maanden (met de betrokken eigenaren en de bibliotheek) verder bekeken en onderzocht op haalbaarheid.
  3. Het derde risico betreft, indien de verkoopopbrengst en de huidige huurdekking van de bibliotheek te weinig financiële middelen oplevert, adequate herhuisvesting van de bibliotheek. 
    Dit risico is volgens het voorstel echter hanteerbaar omdat de doelstelling niet is de hoogste verkoopopbrengst maar het budgettair neutraal realiseren van een bovenregionale trekker en een kwaliteitsslag voor de bibliotheek. Als dat niet lijkt te gaan lukken komt er een nieuw beslismoment voor de raad. 

De VVD ziet geen risico’s maar wel grote uitdagingen die snel opgepakt moeten worden. We bevinden ons als stad met deze positie in een luxe situatie.We kunnen twee vliegen slaan in één klap. Welke stad kan dat tegenwoordig nog zeggen? Aan de slag dus!