Initiatiefvoorstel Vandalismefonds schadeherstel sportparken

Kopie van Debatbijdrage Website.png

Door Branco Schoenaker op 17-01-2024

De VVD vindt het belangrijk dat sportparken toegankelijk zijn voor omwonenden zowel in de tijden dat er sportactiviteiten vanuit de clubs zelf zijn als wanneer die er niet zijn. Een negatief effect daarvan is dat er sprake is van vandalisme waardoor sportparken op hoge kosten worden gejaagd. De VVD wil met het initiatiefvoorstel Vandalismefonds sportparken een helpende hand bieden. Het gaat bijvoorbeeld  om vernielingen van een dug-out, het moedwillig kapot knippen van de doelnetten, een gat maken in een hek tot het molesteren van stoelen op een tribune.


Als het, door de VVD uitgewerkte voorstel, een meerderheid in de raad krijgt, komt de gemeente de sportparken tegemoet door het deel wat onder de eigen risico van de club valt, te vergoeden. VVD woordvoerder Sport Annemee van de Klundert:  “Op dit moment worden de kosten voor het herstel van vernielingen deels door de sportclubs zelf gedragen. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen, waardoor wellicht contributies omhoog gaan”. De VVD vindt het belangrijk de contributies zo laag mogelijk te houden zodat zoveel mogelijk Zwollenaren hun favoriete sport kunnen beoefenen. Want sporten is leuk én gezond! Het geeft energie en brengt je in contact met anderen. 

Dit fonds heeft een bedrag beschikbaar van maximaal €25.000 waar sportparken een beroep op kunnen doen voor de kosten van het herstellen van de schade die door vandalisme is ontstaan. Door het instellen van een vandalismefonds behouden sportparken hun open karakter wat bijdraagt aan de maatschappelijke taken die zij vervullen voor de stad. De VVD heeft het voorstel recent overhandigd aan de voorzitters van de sportparken. “Het is door hen ontzettend goed ontvangen, helaas is het hard nodig”, aldus Annemee.

Lees hier het artikel in de Stentor

Benieuwd naar het voorstel, lees het hieronder!

Vandalismefonds schadeherstel sportparken.png

 

Hoe nu verder?
Nu het initatiefvoorstel is ingediend begaat het een hele weg totdat hij is aangenomen, zie hieronder voor het proces! 

Vandalismefonds schadeherstel sportparken. (2).png