Informatieronde uitgaven jeugdhulp 2021

Jeugdzorg.jpeg

Door Sanne van de Kamp op 09-05-2022

Zojuist sprak de gemeenteraad over de financiële tekorten in de jeugdzorg. Annemee vroeg namens de VVD hoe het kan dat we toch steeds verrast worden door meer kosten achteraf en of we wel voldoende zicht hebben op de vraag of deze extra kosten dan wel tot een betere kwaliteit hebben geleid. Lees Annemee's hele bijdrage:

''Voorzitter,

Deze informatieronde oude stijl hebben wij op de agenda gekregen voorafgaand aan het debat wat wij hierover nog zullen voeren, omdat we het hier over flinke financiële tekorten hebben. En voorzitter, in de nota lezen we meerdere oorzaken daarvoor echter heeft mijn fractie hierover de volgende vragen;

Hoe wordt er gedurende het jaar gemonitord op de uitgaven ten opzichte van de budgetten, omdat we kunnen lezen dat er meermalen sprake is van een onverwachte tegenvaller. Wanneer wist de wethouder dat het weer mis ging met het geld, hoe kan dat dan weer gebeuren gezien de ervaringen van het jaar ervoor? En hoe wordt er van de zorginstanties gevraagd hierover te rapporteren? Hoe wordt er vanuit de organisatie die er zicht op zou moeten hebben gerapporteerd? Er is namelijk niet in alle gemeentes sprake van overschrijdingen. 

De inzet vanuit de VVD is altijd geweest om de kwaliteit van zorg te verbeteren en in 2021 is daar een motie over aangenomen om meer zicht op die kwaliteit te krijgen. Kan de wethouder aangeven of daar al sprake van is? Met de toename van inzet zouden wij ook graag weten of die ook tot de kwalitatief wenselijke uitkomsten heeft geleid.

Kan het Regionaal Serviceteam Jeugd aangeven of er verschillen zijn in overschrijdingen bij verschillende gemeenten en kan de wethouder aangeven of daar ook ervaringen over gedeeld worden? Want niet in alle gemeentes is er sprake van een overschrijding.''