In Zwolle: Geen Nederlands, geen bijstand

Van_Dale_Dictionary.JPG

Door Johran Willegers op 17-03-2015

Voortaan is het spreken van Nederlands een voorwaarde om bijstand te ontvangen. Hoe gaat de gemeente Zwolle uitvoering geven aan die wettelijke taaleis voor de bijstand? Die vraag stelt de VVD dinsdag aan het Zwolse college. 

"De eerste voorwaarde om goed mee te kunnen doen in onze samenleving is het meester zijn van de Nederlandse taal," zegt raadslid Johran Willegers. De wet 'Geen Nederlands, geen bijstand' is nu aangenomen om dat zeker te maken. Volgens de VVD is dat goed nieuws. 

De VVD wil zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Wie zonder werk zit en een bijstandsuitkering ontvangt, doet vanzelfsprekend zo veel mogelijk om snel weer een baan te krijgen. Het spreken van Nederlands is een basisvoorwaarde om aan de slag te kunnen gaan. "Dat de gemeente daar nu een verantwoordelijkheid in neemt, maar die inzet om de taal te leren ook kan eisen van mensen is een mooie ontwikkeling," zegt Willegers. 

Zwolle moet nu aan de landelijke wet voldoen om mensen die de Nederlandse taal niet spreken hun bijstand te ontzeggen en heeft een verantwoordelijkheid bij het scholen van mensen om de taal te leren. Maar een uitdaging is dat de kosten van de uitvoering van de wet bij de gemeente liggen. Daarom vraagt de VVD het college naar hoe het college de wet gaat invullen en hoe dit bekostigd gaat worden. 

De precieze vragen die de VVD stelt zijn als volgt:

1. Is het College op de hoogte van de gevolgen die de wet Taaleis WWB heeft voor het beleid van de gemeente Zwolle?

2. Erkent het College ook de zorgen van de VNG met betrekking tot de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de wet?

3. Op wat voor manier wil het College die kosten invullen?

4. Is het college bereid te komen met een specifiek beleid hoe de wet Taaleis WWB wordt uitgevoerd in het Zwolse bijstandsbeleid? Zo ja, wanneer kan de raad dat verwachten. Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de VVD eens dat de beheersing van de Nederlandse taal de eerste voorwaarde is om volwaardig mee te draaien in onze maatschappij?