Horecavisie - Er mag een schep bovenop!

grote_markt.jpg

Door Monique Bakker op 11-06-2019

Wij zijn ontzettend trots op onze Zwolse horecaondernemers. Zij creëren de huiskamer van onze stad. Toch mag er nog best een schep bovenop! Er mag meer ruimte komen voor vernieuwende en kwalitatief hoogstaande horecaconcepten, waarbij het uitgangspunt is dat ondernemers hiervoor met ideeën moeten kunnen komen zonder teveel beperkingen door de overheid. Wij zijn blij dat het college meer aandacht besteedt aan horeca in de aanloopstraten van het centrum, en zouden ook graag zien dat het college onderzoek doet naar de behoefte aan meer horeca op en aan de Zwolse grachten en in de Zwolse woonwijken. Wij zijn voor het zogenaamde ‘blurring’: het aanbieden van meerdere concepten in één winkel. Ook vragen wij aandacht voor het horeca-aanbod voor onze jonge Zwollenaren en zien wij graag meer hotelkamers in Zwolle. Zo zorgen we dat alle bezoekers van Zwolle meerdere dagen kunnen genieten van onze mooie stad!

Zie de volledige bijdrage van Thom van Campen, woordvoerder horeca, hieronder:

In een groeiende stad, met een groeiend aantal bezoekers, een groot verzorgingsgebied in de wijde regio en hoge ambities op woningbouw hoort een minstens zo ambitieuze horecavisie. De VVD is trots op al die horecaondernemers die van onze mooie binnenstad een huiskamer maken. Toch vinden we dat er een schep bovenop mag. En de cijfers ondersteunen de behoefte aan die extra schep ook. Vergeleken met andere steden is het Zwolse horeca-aanbod nog bescheiden. Onze fractie wil dat er meer ruimte komt voor vernieuwende en kwalitief hoogstaande horecaconcepten. Dat betekent overigens niet dat die concepten vooraf in beton gegoten moeten zijn, of in een van de vakjes van het Spronsen-advies moeten passen. Vernieuwing begint bij ondernemers, niet bij overheidsvisies. We horen graag van de wethouder of die ruimte/flexibiliteit voldoende aanwezig is.
 
De visie staat voornamelijk stil bij het centrumgebied. En dat is logisch. Dit stukje Zwolle heeft de grootste aantrekkingskracht op bezoekers en initiatiefnemers. Onze fractie leest in de visie de door ons gewenste ambitie terug, waarbij ook aandacht is voor de kwaliteit van de invulling. Daar zijn we blij mee. Ook in de aanloopstraten ontstaat nadrukkelijk ruimte voor horeca. Mooi voor het winkelgebied Diezerbrink bijvoorbeeld, waar het College bij de PPN nu ook voor de tweede fase de centen op tafel legt ! Waar de aanloopstraten de volle aandacht krijgen in de visie, had onze fractie dat het liefst ook meer gezien bij de positie van onze grachten en waterkanten. We horen graag van het College of hier marktbehoefte is - zijn er initiatieven bekend, of moeten we dit wellicht scherper in de markt zetten? Verder de VVD graag dat er ruimte komt in woonwijken voor horeca-concepten. Een huiskamerrestaurant in Breecamp, een wijnbar in de Krekenbuurt, of een broodjeszaak in de Veerallee... Waarom biedt de visie hier geen ruimte voor; is de wethouder bereid om dit te verkennen? We overwegen een motie.
 
Ik zei het al aan het begin van mijn betoog, de VVD vindt dat er ruimte moet zijn voor ondernemers om te experimenteren met horeca-concepten en vormen. Die ruimte willen we overigens niet alleen aan horecaondernemers geven, maar die zou er wat ons betreft ook moeten zijn voor retail -en detailhandel. Een paar jaar geleden liep Zwolle voorop met de blurringpilot. De wethouder haalde toen zelfs Kamerleden naar Zwolle om die ruimte voor blurring te bepleiten. Nu lezen we in de visie dat de gemeente hier landelijke regelgeving volgt. Wat is er gebeurd? Kan het College aangeven of de Zwolse lobby heeft geholpen, of dat er wellicht een nieuwe lobby nodig is ? Verder vraagt de VVD aandacht voor jonge Zwollenaren. Sinds de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik is gestegen naar 18 jaar zien we dat horecaondernemers uit vrees voor torenhoge boetes een actief deurbeleid hanteren van 18 jaar. Samen met de jongerenraad heeft deze wethouder de schouders gezet onder een samenwerking met horecaondernemers die speciale feestjes organiseren voor 18 min. Kan het College alvast de eerste ervaringen delen van deze mooie samenwerking met de jongerenraad?
 
De Horecavisie is glashelder over het hotelaanbod in onze stad: het is gewoon te weinig. Aanvankelijk vond de VVD het nieuwe regelkader wel wat streng klinken: 200 kamers er bij in Spoorzone en/of Zwartewaterzone. Overal waar buiten die locaties een hotelbestemming is wordt er niet gefaciliteerd. Uit navraag blijkt dat het College is gebonden aan die strenge uitleg vanwege de vermaledijde Ladder van duurzame verstedelijking. Zwolle ‘mag’ er niet meer dan 200 kamers bij, dus wil het College die bij voorkeur inzetten op de locaties waar dat de stedelijke ontwikkeling ondersteunt. Dat begrijpt de VVD. Wel horen we graag van het College hoe het zit met de marktvraag/behoefte en wat het College gaat doen als de provincie van ‘de Ladder’ afstapt/loslaat. Een ontwikkeling die we bijvoorbeeld ook bij de woningbouw al zien.
De VVD is blij met de ambitieuze groeiambitie voor horeca in onze stad. Horeca maakt onze stad gezellig en die huiskamer waar bewoners en bezoekers zo graag komen. Wel mag er wat de VVD betreft nog een schep bovenop. Niet te streng toetsen op conceptkeuzes - aan ondernemers laten -, weg met stomme regeltjes tegen blurring - laat de ondernemer zelf ondernemen in zijn zaak, uitbreiding van horeca in de wijken en meer hotelkamers in Zwolle, zodat al die bezoekers meerdere dagen kunnen genieten van onze mooie stad!
 
Lees hier de Horecavisie Zwolle 2019-2023