Herziening Algemene Plaatselijke Verordening

plastic beker.jpg

Door Monique Bakker op 17-05-2021

De herziening van de APV gaat over veel onderwerpen. Voor de VVD zijn ondernemersvrijheid, criminaliteit en woonoverlast de belangrijkste aandachtspunten. Horecaondernemers moeten volgens de APV gebruik gaan maken van herbruikbare bekers. Minder rotzooi en beter voor het milieu, top! Maar we maken ons zorgen over de kosten en zijn benieuwd naar alternatieven. We vragen de burgemeester of hij bereid is om een Very-Irritating-Police-aanpak en de Rotterdamse Patseraanpak te overwegen om criminaliteit tegen te gaan. Ook willen we meer handen en voeten geven aan de aanpak van woonoverlast door in de APV op te nemen op welke overlast in elk geval kan worden ingegrepen. Lees de hele bijdrage van Johran hier:

"We willen allemaal een vrij en veilig leven leiden. Voor de VVD betekent dat niet alleen een sterke overheid tegen criminelen, of een beschermende overheid voor slachtoffers, maar ook een overheid die het vertrouwen durft te geven aan Zwollenaren die op hun eigen manier onze stad mooier maken. De nieuwe APV heeft al die drie overheidsrollen in zich. De VVD fractie licht uit deze ontzettende breedheid aan nieuwe regels drie onderwerpen uit. Ondernemersvrijheid, criminaliteit en woonoverlast.


Ten eerste ondernemerschap. Want wat is er veel gevraagd van ondernemers in onze stad. Van de detailhandel, van de markt en van de horeca. De sluiting van sectoren, of de vele voorwaarden waaraan je moet voldoen als je dan toch open mocht, heeft het uiterste gevraagd. Maar stap voor stap heropent onze samenleving zich weer. En helaas zijn er grote schuldenbergen en onzekerheden in de periode die komt. We moeten daarom alle ruimte geven aan ondernemers om na deze coronacrisis op hun eigen manier te kunnen ondernemen. De manier waarop we hebben meegedacht om vooral dingen wél mogelijk te maken, moet niet verdwijnen. Onze fractie vraagt aan de burgemeester hoe hij dit ziet. Biedt de APV voldoende vrijheid om die ruimte en het vertrouwen aan onze ondernemers te geven?


In artikel 2.35 staat dat de horeca vanaf nu gebruik moet maken van “herbruikbare” bekers. Wij zijn benaderd door ondernemers die zich hier zorgen over maken. Uiteraard geen zorgen over het doel: minder rotzooi en beter voor het milieu. Maar wel zorgen om de kosten. De reserves van ondernemers zijn op. Er is geen mogelijkheid om nu zelf te investeren in statiegeldbekers.
Er is vanaf juli een verbod op kunststof wegwerpproducten. We vragen we de burgemeester of het woord ‘herbruikbaar’ niet te limiterend is? Koninklijke Horeca Nederland maakt zelf onderscheid tussen herbruikbare materialen, maar ook goed recyclebare of composteerbare producten. Denk aan papier, karton of materialen vanuit suikerriet. Valt dit daar ook onder?


Daarnaast noemen we het Leidens Ontzet als voorbeeld. Horeca en gemeente hebben daarin samengewerkt om één systeem van statiegeldbekers in te voeren. De beker die je krijgt als je je biertje op de Nieuwe Markt besteld, kun je dan ook inleveren op de Melkmarkt. We hebben begrepen dat de gemeente daar een voorinvestering heeft gedaan, waarin in een paar jaar wordt toegewerkt naar een systeem in eigen beheer van de horeca. We vragen het College hier naar te kijken en overwegen een motie die het college oproept samen met relevante partners zoals KHN, HESZ, de ROVA en anderen te kijken naar de mogelijkheden hiervoor.


Als het gaat om criminaliteit durft een sterke overheid niet alleen onze straten veilig te houden door aan te pakken, maar ook door een norm te stellen. Aan te tonen dat misdaad niet loont of stoer is, maar je leven juist in de vernieling gooit. Wil de burgemeester een Very Irritating Police-aanpak voor overlastgevers overwegen? Overlastgevers worden daarin permanent op de huid gezeten en gecontroleerd. Daarnaast wil onze fractie dat in Zwolle ook de Rotterdamse patseraanpak wordt ingezet. Hier worden criminelen gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren. Graag een reactie van de burgemeester of hij wil kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken en wat er nodig is om dit in Zwolle ook te gaan doen.


Aan die veilige straten staan ook huizen. Onder je eigen dak wil je je fijn voelen. Helaas kan je woonplezier behoorlijk worden vergald als je buren lak hebben aan normale omgangsvormen. De APV geeft ruimte om woonoverlast tegen te gaan, maar de VVD snapt niet waarom in de bepaling woonoverlast niet wordt gespecificeerd op basis van waarop kan worden ingegrepen. De VVD overweegt een amendement om dat wel te doen . Graag een reactie van de burgemeester.
De regels in onze stad moeten ervoor zorgen dat goedwillende Zwollenaren zo veel mogelijk vrij worden gelaten en dat de kwaadwillenden keihard worden aangepakt. Deze APV biedt die ruimte aan beide kanten. We kijken uit naar de reactie van het college op onze voorgestelde verbeteringen." 

Terug