Halfjaarsrapportage sociaal domein

stethoscoop_1200_628.jpg

Door Monique Bakker op 22-06-2020

Voor de VVD is het Zwols zorgmodel geslaagd als het behendig, robuust en in beeld is. Zo willen we bijvoorbeeld dat de gemeente met nieuwe plannen komt voor mensen die hun baan verliezen door de coronacrisis. Johran Willegers debateerde maandag 22 juni over dit Zwols zorgmodel en legde precies uit wat wij met die drie uitgangspunten bedoelen. Je leest zijn hele bijdrage hieronder:

"Lef, een woord dat moed en durf uitstraalt. En de term waarmee iets langer dan twee jaar geleden het eerste hoofdstuk van het coalitieakkoord opende. Dat lef ging over veel zaken, waaronder de zorg voor Zwollenaren, hun ouders en hun kinderen.

We spraken met elkaar af om van een zwak, naar een Zwols model te gaan. Dat betekende óók voor de VVD maatregelen nemen, die voor een liberaal geenszins voor de hand liggen. Dat model brengt voor inwoners noodzakelijke zorg dichtbij en blijft dat doen zolang het nodig is. De manier om dat te doen was om de kwaliteit te verbeteren én om binnen de structureel beschikbare middelen in de begroting onze zorg in te richten. En dat, dat vraagt lef.

Onze fractie complimenteert het college met het lef waarmee deze optimalisering en hervorming is ingezet. De Zwollenaar kan nu meer vertrouwen hebben in de zorg die de gemeente levert, omdat we steeds meer kunnen vertrouwen dat onze aanpak op de lange termijn houdbaar is. Als je wereld op z’n kop komt te staan omdat je gezondheid kort of langdurig op het spel staat, dan is het laatste wat je wilt, dat je in onzekerheid zit hoe de thuiszorg komend jaar bij je grootouders geregeld is, met welke nieuwe aanbieders je kind nu weer te maken krijgt of dat je echt dit jaar die traplift voor je moeder moet regelen omdat volgend jaar er misschien geen geld meer voor is.

Voor de VVD is het Zwols model geslaagd als het behendig, robuust en in beeld is. In de halfjaarsrapportage zien we daar goede stappen in. Uiteraard zijn er ook lessen om mee te nemen die dit Zwolse model verder verstevigen.

Ten eerste behendigheid. We kunnen we niet om de invloed van corona heen. Corona vormt een lakmoesproef voor zowel koersvast beleid, als kunnen laveren in maatschappelijke ontwikkelingen. De flexibiliteit van de organisatie is hier ontzettend belangrijk, en we horen graag hoe daaraan wordt gewerkt. Onze raad voert hier vrijdag een uitgebreid debat over, maar één zorg benoemen we wel al.

Er is veel onzekerheid bij ondernemers, flexwerkers en ZZP’ers die maanden nauwelijks inkomsten hebben gehad, die soms helemaal geen recht op WW hebben en die direct in de bijstand komen. Mensen die al zo lang hun eigen baas zijn dat het wijkteam, TIEM of überhaupt de gemeente op dit punt totaal geen bekende route is.

De gemeente moet daarom met nieuwe plannen komen voor Zwollenaren die door corona in de bijstand terecht komen. Dat vraagt behendigheid binnen de uitgangspunten die we hebben geformuleerd. We lezen namelijk in de terugkoppeling over participatie dat de focus erg ligt op een kwetsbare doelgroep. Als de grimmige voorspellingen over onze economie uitkomen, dan krijgen we te maken met meer werklozen waarbij een aanpak gericht op kwetsbaarheid niet helpt. Hoe zorgt de wethouder dat deze mensen op de juiste manier worden benaderd?

Ten tweede een robuust Zwols model. We gaan allemaal voor een toekomstbestendige zorg. Hoewel de resultaten tot nu toe, goed zijn, heeft de VVD al veel vaker vraagtekens gezet bij de risicobeheersing in ons sociaal domein. Daarom hebben we ook een motie ingediend om experts te betrekken bij de uitwerking van de hervormingsagenda en te laten kijken naar de risicobeheersing. KPMG heeft daar gedegen werk geleverd. Daarin komt wel een herkenbare vraag terug. Hoe houden we namelijk de gerealiseerde verbeteringen vast?

Wat gaat de wethouder doen met de opmerking dat de gerealiseerde besparingsopgave niet alleen statisch moet worden gezien, maar dat men rekening moet houden met doorlopende veranderingen én dat gemonitord gaat worden dat een besparing ook duurzaam is? Kan de wethouder toezeggen dat dit inzicht in de halfjaarsrapportage wordt meegegeven? En dat wanneer daar knelpunten worden gezien daar ook aanvullend actie op wordt ondernomen?

Een toekomstbestendig stelsel is ook slim: we zijn daarom toch wat teleurgesteld nog steeds niets over slimme zorg/e-health terug te lezen. Hoe wordt dit geborgd? Slimme zorg biedt een groot potentieel voor Zwollenaren. Zeker ook voor de groepen mensen die de komende jaren een zorgvraag krijgen en ervaring hebben met digitalisering.

Naast een behendig en robuust stelsel, willen we ten slotte zorg die in beeld is. KPMG is kritisch over het feit dat we kwantitatief zowel de doelen als de monitoring niet helder in beeld hebben. Als jeugd net zoveel per cliënt zou kosten als in Deventer bespaart dat 5.9 miljoen. Natuurlijk is Deventer geen Zwolle, maar keuzes hebben gevolgen en het feit dat er nog geen business cases liggen, doet vermoeden dat die keuzes nog niet duidelijk op tafel liggen. Wat is nu de status hiervan, en werken aanbieders voldoende mee? De opmerking in de halfjaarsrapportage dat aanbieders nog niet in resultaten denken, doet ons afvragen hoe lang dit nog moet duren. Dit wordt al vanaf 2015 van aanbieders gevraagd! Ook zien we hierbij de huisarts die zonder restricties kan doorverwijzen. Kan de relatiemanager richting aanbieders en huisartsen niet meer afdwingen? Een relatiemanager moet geen tandeloze tijger zijn.

De contractering wordt nu een jaar uitgesteld. Ik moet eerlijk zijn, dat dit toch wel wat vraagtekens oplevert. Dit proces loopt al lang, en we hebben alle respect voor de effecten van corona, maar waarom hakt dat er zo zwaar in? En wat betekent dit voor de haalbaarheid van de forse ombuiging die nodig is om de Jeugdaanbieders te committeren aan ons Zwolse model? Wat gaat de wethouder doen als de businesscases niet voldoende opleveren? Is hij bereid dat als de maatregelen vanuit aanbieders niet genoeg zijn, dan maar hardere afspraken op tafel te leggen? De VVD denkt bijvoorbeeld aan budgetplafonds.

Afsluitend betekent zorg die in beeld is, ook dat geld goed terecht komt. We hebben sterke en mooie ambities gezien als het gaat om het tegengaan van fraude. Ik ken de niet aflatende inzet van de wethouder om hier de rotte appels geen enkele kans te geven. We vragen ons wel af hoe het daar mee staat en waarom er in deze nota niet over gerapporteerd wordt.

Lef. Met lef is het college samen met professionals, vrijwilligers en zorggebruikers aan de slag geweest om een Zwols model in te richten. Daar zien we nu de resultaten van. Een model waarin Zwollenaren ervan op aan kunnen dat er liefdevolle zorg van zorgprofessionals en vrijwilligers geleverd wordt. Ervan op aankunnen dat ze toegang hebben tot de zorg die nodig is. En waar zij ervan op aankunnen dat dit voor de toekomst zo blijft."