Gemeentelijk Afvalplan

Gemeente-Zwolle-afval-2.png

Door Monique Bakker op 09-11-2020

De VVD wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing stijgt en wil je de kans geven om die te verlagen. We zijn blij dat het nieuwe gemeentelijke grondstoffenplan daarin voorziet. Je eigen rotzooi opruimen, is heel normaal, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan met al die verschillende bakken en restricties. Het moet logischer en aantrekkelijker worden. We willen daarom dat je met de ROVA-pas elke ondergrondse container in de stad kan openen. Een extra 'gezinscategorie' naast eenpersoons en meerpersoonshuishoudens is nodig om iedereen een gelijke kans te geven om aanspraak te maken op een beloning voor minder restafval. We willen ook dat de ROVA zelf aan de bak gaat om hun eigen kosten omlaag te brengen. Lees de hele bijdrage van Johran hieronder:

"Je weet altijd dat ze komen, maar kijkt er nooit naar uit. Die jaarlijkse brieven waar je de Rabo-reader of ING-app erbij moet pakken. Zoals de blauwe envelop of GBLT-acceptgiro met je OZB en afvalstoffenheffing. Dat is toch elk jaar weer een fors bedrag, met een Zwolse afvalstoffenheffing die met gemiddeld 262 euro het hoogste is van al onze buurgemeenten. En een verhoging hangt ons boven het hoofd als we niets doen. Door Haags beleid, zoals de verbrandingsbelasting, worden we anders met 2.3 miljoen euro benadeeld omdat we te veel restafval weggooien.

De VVD wil voorkomen dat de afvalstoffenheffing stijgt en wil je de kans geven om die te verlagen. Daarvoor moeten we samen aan de slag. Je eigen rotzooi opruimen, is heel normaal, maar dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan met al die verschillende bakken en restricties. Het moet logischer en aantrekkelijker worden.

Dat doen we met dit afvalplan waarin belonen eindelijk de basis vormt. De VVD stelt al jaren een beleid voor waarin je beloond wordt als je minder restafval stort. Vanaf 2021 kun je nu dus elk jaar geld terugkrijgen en je belasting dus zelfs verlagen. Daar zijn we blij mee. We zagen veelbelovende resultaten in een beloningspilot waar het restafval met bijna een vijfde afnam. Hoe succesvol ook, het is op korte termijn helaas niet genoeg om hogere belasting te voorkomen. Extra maatregelen zijn nodig.

Allereerst doen we dat door jaarlijks 750 duizend euro uit te trekken voor de komende vier jaar, waarmee de afvalstoffenheffing voor Zwollenaren niet stijgt. Daarnaast gaan we extra hulp bieden voor ouders met de kinderen in de luiers en komen er meer mogelijkheden afval te scheiden. Ook komt er een financiële aansporing als je veel te veel blijft storten. We hadden gehoopt dat dit niet nodig zou zijn, maar alleen zo versnellen we de dalende restafvaltrend en voorkomen we lastenverhoging.

Dan nog een aantal aandachtspunten. Ten eerste zien we een structurele kostenstijging van de ROVA. Maar we maken het leven voor hen ook wel wat goedkoper; de 250-kiloregeling, de tuinzakken, grofvuil niet onbeperkt ophalen. Waar blijven die lagere kosten? We vinden dat hun resultaten ten goede moeten komen aan onze inwoners. Bijvoorbeeld voor lagere heffingen, of het via de app inzichtelijk maken hoe veel kilo je al hebt weggegooid. De VVD vindt dat ook zij aan de bak moeten om hun kosten omlaag te brengen. Het afvaldomein kent vele innovaties. Zo horen we bijvoorbeeld steeds meer over nascheiding. Is dat ook voor Zwolle haalbare kaart? We verwachten van de ROVA dat ze ontwikkelingen onderzoeken en toepassen als dit positieve effecten heeft. Onze fractie overweegt een motie die deze opdracht aan de ROVA meegeeft.

Ten tweede wil onze fractie dat hardwerkende gezinnen een gelijke kans hebben om voor de beloning in aanmerking te komen. Maar het GBLT rekent slechts met twee soorten huishoudens; eenspersoons, en meerpersoons. Daarom wil de VVD dat er meer categorieën komen zodat een gezin vaker kan storten. Denk aan éénpersoons, tweepersoons en meerpersoons. Kan de wethouder een nieuwe ‘gezinscategorie’ meenemen in de uitwerking?

Ten derde is een vrees dat afvaldumping toeneemt. Illegaal dumpen is onaanvaardbaar. Zwolle moet schoon blijven en daarom wil de VVD dat het College monitort of dat plaatsvindt. En zo ja, dat afvaldumphotspots snel in kaart worden gebracht zodat met behulp van camera’s afvaldumpers op heterdaad betrapt- en aangepakt kunnen worden. Graag een reactie.

Ten slotte de vraag waarom je met dat ROVA-pasje niet gewoon elke container kunt openen. De afzonderlijke inzamelpunten voor textiel, PMD en karton liggen uit elkaar, waardoor je bijvoorbeeld als Binnenstadsbewoner in een soort vossenjacht van inzamelpunt naar inzamelpunt moet lopen. Onhandig, en misschien ook onnodig. We horen graag wat mogelijk is.

Afsluitend. Er is een jaar om de uitwerking van dit plan vorm te geven. We wensen de wethouder daarmee veel succes. Zo gaan we samen aan de slag voor Zwolse lastenverlaging."

Terug