Gemeente moet leren van kostenoverschrijdingen verhuizing Bibliotheek; afspraken met Zara en Stadkamer blijven overeind staan

library-369008_640.jpg

Door Johran Willegers op 08-10-2015

De extra kosten die de verhuizing van de bibliotheek (de Stadkamer) met zich meebrengt, vindt de VVD fors en geeft een bittere nasmaak. De gemeenteraad debatteerde 5 oktober over dit onderwerp. Fractievoorzitter Aly van der Vegte benoemde daar dat vier zaken voor de VVD belangrijk zijn. Dat de afspraken met de Zara overeind blijven zodat de winkelketen zich volgens planning in het pand in de Diezerstraat kan vestigen. Dat de Stadkamer bij de vastgestelde ambitie blijft en dit zo spoedig mogelijk kan uitvoeren. Dat er richting de toekomst beter gehandeld wordt met de lessen die nu geleerd zijn en tot slot dat de extra kosten naar beneden worden gehaald.

Hieronder een samenvatting van de bijdrage van fractievoorzitter Aly van der Vegte in het debat van 5 oktober 2015.

Afspraken met de Zara

De afspraken met de Zara staan. Zij hebben part noch deel aan hetgeen nu voorligt. Zij hebben een toegevoegde waarde voor het Zwolse winkelaanbod en daarmee voor de aantrekkingskracht op winkelend publiek in de Zwolse Binnenstad alsook op het Broerenkwartier.

Ambitie Stadkamer

De plannen voor een Bieb nieuwe stijl, de Stadkamer, heeft de VVD altijd omarmt. De VVD begrijpt heel goed dat daarbij de juiste accommodatie en locatie een belangrijke rol speelt voor de Stadkamer. De gemaakte keuze voor de Zeven Alleetjes staat voor onze fractie dan ook op geen enkele wijze ter discussie.

Extra kosten

Wat echter wel ter discussie staat zijn de extra kosten die nu voorliggen en wie daar de verantwoordelijkheid voor neemt.

De fractie van de VVD ziet de kosten voor de asbestsanering als een noodzakelijk kwaad dat zo snel mogelijk moet worden verhaald bij de verantwoordelijke partij. Dat hoeft niet alleen bij de GGD te zijn, maar misschien ook bij de partij heeft verklaard dat het pand aan de Zeven Alleetjes asbestvrij was. De fractie van de VVD vindt dat de partij die het asbestonderzoek verricht heeft, dient mee te betalen aan dit debacle.  

Extra kosten naar beneden brengen

Het is de VVD opgevallen dat er ook nog veel andere onverwachte kosten de hoek om komen kijken. Bijvoorbeeld dat er een extra investering komt om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Dat duurzaamheidsvoorstel vindt de VVD vreemd en komt over als mosterd na de maaltijd. Dat aspect had minstens eerder kunnen worden meegenomen in de plannen en voorstellen. De VVD ziet dit als een onbegrijpelijke misser.

Van der Vegte vindt dan ook dat het genoeg is. Genoeg met de blunders op het gebied van asbestonderzoek en op de duurzaamheidsimplementatie. Maar vooral ook genoeg als het gaat om de tegenvallende kosten voor de verbouw van de Zeven Alleetjes-locaties, het verkoopgereed maken van Diezerstraat 80 (voor de Zara) en de spontaan opgekomen extra inrichtingskosten voor de Stadkamer.

Geleerde lessen

Budgetneutrale overgang van de Stadkamer was de duidelijke afspraak. Daar heeft de raad ja tegen gezegd. De VVD wil daarom horen van het college hoe we de geleerde lessen meenemen in de toekomst. Hoe zorgen we er voor dat er in de toekomst ook budgetneutraal aan de afspraken wordt vast gehouden?

De VVD denkt hierbij ook terug aan het miljoenen kostende debacle op Sociale Zaken in de vorige raadsperiode waar men meende dat er financiële middelen genoeg waren en facturen onbetaald in de bureauladen bleven liggen. Er is toen een onderzoek naar de gang van zaken gedaan door Deloitte en de Raad heeft de directie opgeroepen per kwartaal de stand van zaken aan de raad voor te leggen. Is er van die lessen dan niet geleerd? De VVD overweegt  bij de raadsvergadering van 19 oktober dan ook motie die oproept deze geleerde lessen ook daadwerkelijk in uitvoering te brengen.