Gebiedsontwikkeling Kamperpoort/IJsselhallen

Ijsselhallen.safe.jpg

Door Monique Bakker op 31-08-2020

De Kamperpoort. Wie kent niet Ome Rikus de bloemenkoopman, of cafe de Kippe met haar Kasteleinsvrouw Tonnie Meijberg, of de familie Rigter, die altijd op de veemarkt te vinden was? De VVD zou het fantastisch vinden als deze Zwolse namen een plekje krijgen op de straatnaamborden van de nieuw te bouwen woonwijk op de locatie van de huidige IJsselhallen.
De VVD wil dat er snel duidelijkheid komt over een nieuwe locatie voor een evenementenhal. Ook vragen wij ons af of de gemeente wel de partij moet zijn die dit gebied gaat ontwikkelen. Voor zowel de ontwikkeling van het gebied als de ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal zijn immers voorbeelden van kaderstelling, samenwerking of initiatieven vanuit de markt. De nieuwe woningen zullen bereikbaar en betaalbaar moeten zijn. We vragen daarom of de wethouder onderzoek wil doen naar een ondergrondse of ondertunnelde spoorlijn. Lees de hele bijdrage van Annemee hier:

"Voorzitter,
Vanavond hebben we een debat dat gaat over een plan voor een gebied in Zwolle met een hoge historische waarde, De Kamperpoort. Van oudsher de ingang van Zwolle komende vanaf Kampen en in de jaren door is het gegroeid tot een divers gebied waar veel Zwollenaren wonen, werken en (be)leven. Veel mensen weten dat en zijn daarom ook op zoek naar een woning, of willen er in een andere woning blijven.
Het voorstel gericht op woningbouw vindt de VVD een hele mooie kans voor de wijk. Wel hebben we daarbij een 3 tal punten die we graag langslopen. Dat zijn rolneming van de gemeente, de locatie zelf en de invulling en bereikbaarheid van het gebied.

Voorzitter, het ontwikkelen van deze locatie tot een woonwijk zal ook betekenen dat de evenementenlocatie daar geen plek meer heeft. De VVD heeft graag op korte termijn duidelijkheid over een nieuwe locatie voor evenementen in Zwolle. Er is regionaal ruimte voor een multifunctionele hal en die kans moet Zwolle volgens de VVD gaan benutten.

Daarbij is de rolneming van de gemeente voor de VVD een punt waar we bij stil willen staan. Het is de vraag of de gemeente wel alles zelf moet willen doen, dat heeft ook invloed op kosten en mogelijk ook snelheid. Voor zowel de ontwikkeling van het gebied als de ontwikkeling van een nieuwe evenementenhal zijn voorbeelden van kaderstelling, samenwerking of initiatieven vanuit de Markt. Weezenlanden Noord bijvoorbeeld, daar is een kader geschetst door de gemeente en marktpartijen hebben daar plannen op kunnen ontwikkelen. Het initiatief The Wave komt uit de markt voor die multifunctionele evenementenhal in Zwolle. En er wordt gesproken over een Panorama Visie van de Kamperpoort die al gemaakt is door meerdere partijen samen, hoe staat het daar mee en wordt die ook gebruikt?

Kan de wethouder aangeven hoe hij de rolneming voor dit gebied, inclusief de stap te komen tot een nieuwe evenementenhal, voor zich ziet?
Voorzitter, naast wonen willen de mensen daar ook kunnen leven, en de Kamperpoort is een wijk met veel beleving in de wijk. Er wordt breder gekeken naast wonen en de VVD vindt dat Horeca onmisbaar is voor deze ontwikkeling. We kennen het belang van bijvoorbeeld een café als Tante Kippe in de wijk, dus ruimte voor nieuwe horeca initiatieven die de beleving in de wijk kunnen versterken zien wij wel zitten. Graag een reactie van de Wethouder.

Voorzitter, dan het gebied zelf. Het uitgangspunt dat woningbouw daar op de eerste plaatst staat zijn wij het zeker mee eens, het is een mooie plek om te gaan wonen. De VVD is voor de wijkverdeling van 30-40-30 en dat zou ook het streven voor de totale Kameprpoort wijk moeten zijn, zodat we daar voldoende betaalbare woningen ontwikkelen (niet alleen appartementen) Kan de wethouder toezeggen dat er vanuit het brede perspectief van de hele wijk naar gekeken wordt? Graag een reactie.

Voorzitter, naast betaalbare woningen willen mensen ook bereikbare woningen. Dus de bereikbaarheid van deze wijk is een belangrijk punt. Daarbij is de spoorlijn een onderdeel van het gebied en we horen ook graag van de wethouder of er gekeken wordt naar mogelijkheden onder of over het spoor te gaan. In het verleden heeft de VVD daar al eens een motie voor ingediend.

En als laatste voorzitter de cultuurhistorische waarde van het ontwikkelgebied.
Zoals ik al aangaf is de Kamperpoort een wijk met een rijke geschiedenis.
Onlangs hoorde ik nog het verhaal van een Zwollenaar wiens opa op de markt van de IJsselhallen stond en dat ze dan in de ochtend op weg naar school langs fietste om naar opa te zwaaien en op de terugweg van school stopte om samen met opa bij de bekende viskraam altijd een visje te eten.

Voorzitter bekende personen uit de Kamperpoort zijn voor velen een begrip vandaar dat de VVD vindt dat die befaamde mensen een plek verdienen in de nieuwe straten. Bijvoorbeeld Ome Rikus de bloemenkoopman, of het al eerder genoemde café de Kippe haar Kasteleinsvrouw Tonnie Meijberg, of de familie Rigter, altijd op de veemarkt te vinden. Kan de wethouder samen met het buurtmuseum Kamperpoort en het HCO kijken of het mogelijk zou zijn deze namen te gebruiken voor de nieuwe straatnamen?
Zo voorzitter zullen we een mooie stukje wonen aan Zwolle kunnen toevoegen met behoud van de historische waarde van de Kamperpoort. De VVD is voor een groei in woningen zodat meer mensen het plezier van wonen in Zwolle kunnen ervaren met daarbij ook de groei in kwaliteit van deze gebieden. Groei is wat op ons af komt, geen doel op zich maar het is voor de VVD wel de rol van de gemeente om deze groei optimaal te faciliteren."