Fit en vief ouder worden

senioren_hart.jpg

Door Monique Bakker op 04-02-2020

Zwolse senioren moeten op een waardige manier, zo fit en vief mogelijk ouder kunnen worden. De VVD is daarom blij met een voorstel van het College waar onder andere wordt ingezet op een toegankelijke stad, genoeg woningen en aandacht voor Roze Ouderen. De fractie was blij met een toezegging dat ook e-health als oplossing in het leveren van slimme zorg wordt meegenomen. Lees de volledige bijdrage van Johran tijdens het debat over de Seniorenagenda hieronder:

"Zwolle timmert aan de weg zodat onze senioren op een waardige manier, zo fit en vief mogelijk ouder worden. De Seniorenagenda kijkt naar alle aspecten waarmee je als oudere Zwollenaar in aanraking kunt komen. Het is goed om te zien dat we in een totaalplaatje naar senioren kijken. De VVD is ook trots dat een lange wens van onze fractie om specifiek te kijken naar Roze Ouderen nu echt vervuld is. Om op latere leeftijd je onveilig of onwelkom te voelen alleen op basis van wie je houdt, is buitengewoon onwaardig. Het is fantastisch dat we daar in Zwolle oog voor hebben, zodat je gewoon jezelf kunt zijn. Wat je leeftijd dan ook is, of waar je dan ook woont.

We zijn blij om de nadruk te lezen op eigen regie en verantwoordelijkheid. Dit uit zich voor de VVD ook in zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Welke acties neemt de wethouder om ervoor te zorgen dat mensen echt zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Onze fractie vindt dit een mooie agenda voor de hele stad en daarom moeten ook zoveel mogelijk partners in die stad betrokken zijn. Dus hoe zijn zij betrokken zodat ze hun bijdrage leveren? Hoe zorgt de wethouder dat vanuit de professionals zelf ook voldoende commitment komt om deze ambities tot een succes te brengen?

De compleetheid van de Seniorenagenda brengt natuurlijk ook een risico met zich mee. We zijn in Zwolle bezig met een belangrijke ombuiging naar vraaggestuurde zorg. Toch lezen we ook een werkwijze terug die aanbodgestuurd lijkt. Hoe ziet de wethouder dat en is hij het met de VVD eens dat we aanbodgestuurd beleid moeten voorkomen? Daar spelen natuurlijk dilemma’s is. Neem ouderen met een migratie-achtergrond. De nota benoemt het taboe op zorg van buiten en wil dat aanbod ontwikkelen. Bij niet Westerse ouderen zien we dat regie vooral betekent; het collectieve behoud van regie en redzaamheid binnen de familie. Enerzijds zou het dus niet ‘sensitief’ zijn om je hier als overheid mee te bemoeien. Anderzijds willen we die taboes doorbreken om schrijnende situaties te voorkomen. Hoe kijkt het College hiernaar?

Dan rest onze fractie nog een aantal aanvullende punten. Ten eerste, hoe kijkt het College naar gebruik van robots, apps en andere digitale oplossingen in de zorg? We zouden graag zien dat ook dit wordt meegenomen in de Seniorenagenda.

Ten tweede wordt de pilot Vitaal en Veilig Thuis verder uitgebreid. Daar zijn reeds middelen voor gereserveerd (2020 150K; 2021 175K). Er wordt gesproken over een verdere uitrol, maar als de waardering voor deze aanpak zo groot is, dan zouden de andere partners toch mee moeten gaan betalen. Wat is de visie van de wethouder daarop? Kan hij toezeggen om te kijken hoe de financiering een gedeelde verantwoordelijkheid wordt?

Ten slotte kijken we naar een toegankelijke stad. Er zijn voorbeelden in het land waar wordt gekeken om ouderen nog zo veel mogelijk in staat te stellen naar buiten te gaan waar dat nu nog lastig is. Soms vanwege fysieke ongemakken, maar denk ook aan dementie. In Amsterdam en Rotterdam wordt hier al op ingezet. Is de wethouder bereid verschillende aanpakken te inventariseren en ook een plek in de uitvoering van de agenda te geven? Als het gaat om die bereikbaarheid, moet er natuurlijk ook gekeken worden naar de binnenstad. Daarbij kijk ik met een schuin oog naar het parkeerbeleid waar deze wethouder verantwoordelijk voor is. De VVD ziet graag dat we in het kader van toegankelijkheid bijvoorbeeld rekening houden met parkeermogelijkheden voor senioren om nog de binnenstad in te kunnen. Kan de wethouder dat toezeggen?

Afsluitend. De VVD is er trots op dat Zwolle een seniorenaanpak opzet en begrijpen dat zelfs tot aan de minister aandacht is voor die Zwolse aanpak. We wensen de wethouder daarom veel succes met de uitrol van deze aanpak."