Financiële gevolgen coronacrisis

penningmeester-1030x579.jpg

Door Monique Bakker op 26-06-2020

De Algemene Beschouwingen van 2020 zijn volledig gericht op de enorme gevolgen van de coronacrisis. Thom van Campen debatteerde daar op 26 juni 2020 over. We zijn blij met de voortvarendheid waarmee het college plannen heeft gemaakt en ook heeft uitgevoerd, om dit virus in de hand te kunnen krijgen. Van ons Actieplan ondernemen naast corona zijn al een paar punten gerealiseerd en daar zijn we blij mee. We vragen wel aandacht voor de lokale ondernemers. Zwollenaren, en ook toeristen, moeten de Zwolse en regionale MKB kunnen vinden. Ook denken we aan het instellen van een investeringsfonds, om te zorgen dat we kunnen blijven verdienen aan onze stad, ook als de inkomsten van het grondbedrijf terugkopen. Lees de hele bijdrage van Thom van Campen hieronder:

Beelden van Chinese steden in quarantaine. Vraagtekens en onrust over de rol van de overheid bij het bestrijden van pandemieen, Wie had vooraf kunnen bedenken dat deze situatie binnen enkele weken ook onze realiteit zou worden. In ons veilige en gezonde Nederland, in ons eigen Zwolle.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik mezelf er ook schuldig aan heb gemaakt: ‘met SARS liep het in 2003 ook niet zo’n storm’. Dacht ik. Totdat van Wintersport terugreizende en carnaval vierende landgenoten onbedoeld en volstrekt onbewust, het virus ook in Nederland brachten. Dat afschuwelijke virus, wat de wereld van zovelen op hun kop heeft gezet.
Wat mensen hun werk heeft afgenomen, vrijheden en intimiteit heeft afgenomen. Wat mensen – ook in onze stad – het leven heeft afgenomen.

De VVD-fractie wil waardering uitspreken voor al onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Samen hebben we lokaal gekocht, boodschappen gedaan voor buren en voor elkaar gezorgd. Ondanks het vele verdriet wat Corona ons heeft gebracht, hebben we ook veel mooie dingen gezien. We complimenteren het College en de ambtelijke organisatie, voor de snelle informatiestroom die op gang kwam terwijl er nog zoveel onduidelijk was.

Corona heeft de positie van het staat in een onmiskenbaar centrale positie gebracht. Iets waar wij ons als liberalen ongemakkelijk bij voelen. Maar bij politieke totempalen zijn onze inwoners niet gebaat. Samen met ondernemers en inwoners schreef onze fractie het plan ‘ondernemen naast Corona’, waarvan we zien dat een aantal actiepunten inmiddels ook al is gerealiseerd. We zijn blij met deze voortvarendheid. Dit geeft rust aan inwoners en ondernemers.
Wel vragen we meer aandacht voor de publiekscampagne Support your Locals. Het is belangrijk dat Zwollenaren het lokale en regionale MKB weten te vinden. We lezen dat het College samen met het ZwolleFonds inzet op een digitaal ‘Zwols warenhuis’. We horen daarover graag meer van het College. En in het verlengde daarvan: het College geeft aan dat de Toerismevisie waarover de VVD een motie indiende vertraging heeft opgelopen. Dat begrijpen we, maar we moedigen het College wel aan tot spoed: zeker in een tijd waarin veel mensen in eigen land op vakantie gaan. Graag een reactie.

De minister van financiën sprak over ‘de diepe zakken’ van de staat. We zien dat het Kabinet alles op alles zet om de Nederlandse economie en werkgelegenheid financieel te stutten. Dat is ook hard nodig. Dit is – vooralsnog – geen systeemcrisis en de neiging daartoe moeten we zo lang mogelijk voorkomen. De VVD is blij dat de diepe zakken van Den Haag ook in Zwolle terechtkomen.

Het grondbedrijf is de kurk waarop onze begroting drijft. Met een stad die volgroeit komt ook het einde van het verdienvermogen van ons grondbedrijf in zicht. Op dat grondbedrijf moeten ontzettend zuinig zijn. De VVD wil van het College scenario’s die in beeld brengen hoe we ook in de toekomst blijven verdienen aan de groei van onze stad, zonder taboes. De VVD denkt daarbij aan een investeringsfonds, zoals de Herstructureringsmaatschappij Overijssel. Graag horen we hierop een reactie van het College. We overwegen hierop een motie.

De eerste weken van deze crisis werden beheerst door onzekerheid. Voor onze inwoners, die zich afvroegen of de schappen in de supermarkt nog wel vol zouden liggen. Voor ondernemers die hun winkel sloten, niet omdat dat moest, maar omdat ze simpelweg niet wisten hoe ze veilig hun zaak konden draaien. Voor bezoekers die zich afvroegen hoe verantwoord het bezoeken van onze historische binnenstad was.

Ik ben onder de indruk, van de aanpak die we met elkaar hebben gevonden, die heel begrijpelijk tot frustratie leidt, maar waarmee we dat rotvirus voorlopig toch de kop in hebben weten te drukken. De VVD is blij met de ruimte die het college horecaondernemers gaf om hun terrassen uit te breiden, zodat ze zich kunnen houden aan de veiligheidsmaatregelen. De aanpak waarop bezoekers gastvrij, met gast- heren en -dames op de vrijdag- en zaterdagmarkt worden gewezen op looprichtingen en de 1,5 meter is de manier waarop we dat in Zwolle doen.

Wel vragen we het college te blijven luisteren naar knelpunten en behoeften van onze ondernemers en inwoners. Van heel praktisch: het verzinken van parasolvoeten in de grond omdat dat ruimte scheelt, tot heel juridisch: terrassen toestaan ook buiten de 30 metergrens zoals gesteld in de drank- en horecawet. Denk flexibel mee met ondernemers die tegen knelpunten aanlopen. Juist een tijd waarin de staat zo’n sterke positie inneemt vraagt nederigheid en dienstbaarheid van die staat jegens haar inwoners. Juist als we tegen regels oplopen die door deze crisis achterhaald zijn.

De ongemakkelijke waarheid is dat ondanks alle maatregelen van de overheid en de goede wil van onze ondernemers en inwoners om de maatregelen na te leven, deze crisis diepe wonden zal slaan. Mensen verliezen hun baan, of hun bedrijf. De VVD maakt zich extra zorgen over ondernemers zonder vangnet, of flexibele werkers zonder WW-opbouw die rechtstreeks de bijstand instromen. Mensen die werk-fit zijn en eigenlijk relatief eenvoudig weer aan het werk zouden kunnen.

Daarom vraagt onze fractie naast alle goede maatregelen die we al nemen op participatie, om samen met UWV, uitzendbureaus en onderwijsinstellingen een extra aanpak te ontwikkelen die deze doelgroep snel en effectief aan een (nieuwe) match op de arbeidsmarkt helpt. We weten dat wanneer mensen enkele maanden in de bijstand zitten, het arbeidsvermogen rap afneemt. Laten we dat voor zijn en de krachten benutten van Zwollenaren die misschien op hun huidige plek niet terechtkunnen, maar op andere plekken van de arbeidsmarkt zo hard nodig zijn.

Niemand weet wat volgende maand, volgende week, of zelfs morgen ons brengt. Het overkomt me nog steeds dat ik het gevoel heb wakker te worden in een slechte nachtmerrie. En dan denk ik aan de mensen bij wie dit rotvirus hun baan, intimiteit en zelfs het leven heeft afgenomen. Dat virus, wat van ons allemaal vrijheden heeft afgenomen. Er is maar een manier om daar doorheen te komen. Door samen te werken, nuchter met elkaar mee te denken en de schouders eronder te zetten. Zo doen wij Zwollenaren dat: alleen samen komen we door deze moeilijke tijd.