Fietsparkeren

bike-252514_1280.jpg

Door Monique Bakker op 02-10-2020

Bewoners van de Stationsbuurt mogen hun fiets vanaf 1 januari niet meer voor de deur parkeren en aan de Melkmarkt kan je je vertrouwde tweewieler ook niet voor je woning kwijt. De gemeente wil fietsgebruik stimuleren en het verbaast de VVD daarom dat het fietsparkeren ontmoedigd lijkt te worden. Johran en Annemee stelden daarom schriftelijke vragen aan het college.

De VVD vindt het belangrijk dat Zwollenaren hun fiets bij hun huis kunnen parkeren. Omdat we fietsgebruik willen stimuleren, is onze fractie verbaasd dat sommige mensen ontmoedigd lijken te worden de fiets te pakken.

Er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid voor bewoners aan de Melkmarkt hun fiets te stallen bij hun woning en recent werd de Steenstraat fietsvrij verklaard. Daarnaast vernamen de bewoners van de Stationsbuurt in een gemeentelijk schrijven van 26 augustus dat het na de jaarwisseling verboden is hun vertrouwde tweewieler voor hun eigen voordeur te plaatsen. De reden zou overlast zijn die, blijkt uit navraag, niet herkend wordt in de buurt. Onze fractie denkt dat er andere mogelijkheden zijn zoals speciale stickers die af te halen zijn op het Stadskantoor voor bewoners. Dat brengt de VVD in Zwolle fietsstad tot de volgende vragen:

  1. Kan het College een overzicht geven van alle gebieden waar een parkeerverbod voor (brom)fietsen zou gelden vanaf 1 januari 2021?
  2. Kan het College aangeven welke overlastsignalen er precies uit de buurt zijn gekomen en is er met de bewoners van de Stationsbuurt overleg geweest over het parkeerverbod? Is het College op de hoogte dat sommige bewoners hun fiets niet- of nauwelijks op hun eigen grond kwijt kunnen? Zo ja, zijn alternatieven besproken? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het College het met de VVD eens dat het heel normaal is om je eigen fiets voor je voordeur neer te kunnen zetten?
  4. Is het College het tevens met de VVD eens dat de overlastgevers waarop de uitbreiding van het parkeerverbod gebaseerd is waarschijnlijk mensen/forensen van buiten de buurt zijn? En dat het dan logischer is om te kijken naar een manier waarop fietsen van buiten de buurt geweerd kunnen worden in plaats van de Zwollenaren die niets fout doen?
  5. Deelt het College de mening van de VVD dat als we fietsgebruik willen stimuleren we bewoners niet moeten ontmoedigen omdat ze hun eigen fiets niet aan huis kunnen stallen?
  6. Op welke wijze gaat het College ervoor zorgen dat bewoners hun fiets gewoon kunnen parkeren voor de deur terwijl overlast door forenzen en andere passanten voorkomen wordt?