Faillissement Vrouwenplatform Carree

Vrouwenplatform-Carree-logo.png

Door Monique Bakker op 15-06-2020

De Zwolse en Overijsselse fracties van de VVD en PvdA hebben de volgende schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van Vrouwenplatform Carree:

Gelijke behandeling en een gelijke positie van mannen en vrouwen in de samenleving en op de arbeidsmarkt mag voor velen als een vanzelfsprekendheid voelen, maar is dat zeker niet. Decennialang hebben generaties moeten knokken voor de emancipatie van vrouwen. En beweren dat ‘we er nu wel zijn’ is het relativeren van een groot onrecht wat helaas op sommige plekken in onze samenleving nog steeds plaatsvindt. 

De Zwolse en Overijsselse fracties van VVD en PvdA hebben dan ook met grote teleurstelling kennisgenomen van het faillissement van Vrouwenplatform Carree. Een organisatie die zich vanuit het hart inzet voor de vooruitgang van alle meisjes en vrouwen in Overijssel. Het platform heeft een immens netwerk, ook achter voordeuren die voor de meesten gesloten blijven. 

Voor de vrouwen achter deze voordeuren was Carree een plek waar zij hun ambities konden uitspreken, kennismaakten met een cultuur waarin vrouwen in vrijheid hun mannetje mogen staan en waar schrijnende thuissituaties veilig aan de kaak konden worden gesteld. Een dergelijke organisatie is keihard nodig. 

Daarom vragen de Overijsselse en Zwolse fracties van VVD en PvdA onze Colleges:

  • Was een faillissement van Carree te voorkomen geweest;
  • Bent u het met de VVD en PvdA-fracties eens dat een organisatie als Carree in deze Coronatijden waarin huiselijk geweld toeneemt, harder nodig is dan ooit;
  • Kunnen de Colleges garanderen dat er in de bestaande structuren nog steeds plekken zijn waar vrouwen veilig terechtkunnen met ambities, vragen en zorgen;
  • Bent u bereid om met gezamenlijke inzet van gemeente(n) en provincie de kennis en expertise van Vrouwenplatform Carree niet verloren te laten gaan, door bijvoorbeeld het Maatjesproject bij een andere organisatie onder te brengen;
  • Bent u bereid daarover met elkaar in gesprek te gaan;
  • En op creatieve wijze mogelijkheden te onderzoeken hoe met bijvoorbeeld fondsenwerving of andere oplossingen het voortbestaan van een Vrouwenplatform, in welke vorm dan ook, kan worden gewaarborgd?

Wij kijken uit naar de beantwoording van deze vragen.

Thom van Campen                                                                                                       Selma Hoekstra

VVD Zwolle                                                                                                                  Youcef Ben Ali

                                                                                                                                   PvdA Zwolle

 

Regien Courtz                                                                                                                Annemieke Wissink

VVD Overijssel                                                                                                               PvdA Overijssel