Europa moet investeren in tegengaan fileleed A28

File.JPG

Door Johran Willegers op 21-02-2019

De Provincie Overijssel en de Regio Zwolle moeten proberen Europees geld voor de filebestrijding los te krijgen. In Overijssel nemen de files sneller toe dan in de rest van het land, om economisch te blijven groeien, is het belangrijk dat snel stappen worden ondernomen. Daar vragen de Zwolse en Overijsselse VVD-fracties om. Zij stellen vragen aan wethouder en gedeputeerde naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor dat de provincie zucht onder fileleed.

“Onze provincie wordt geteisterd door fileleed en dat moet aangepakt worden,” stellen Regien Courtz (fractievoorzitter VVD Overijssel) en Johran Willegers (raadslid VVD Zwolle). “Een snelweg verdient geen slakkengang.“

Volgens Courtz en Willegers zijn files niet alleen zijn vervelend als je als automobilist snel en veilig van A naar B wilt. Ze berokkenen het bedrijfsleven ook enorme schade en zijn slecht voor het milieu.

De VVD’ers zijn voor een lobby naar het Rijk om meer geld uit te trekken voor de A28, maar vinden dat alleen de pijlen op de landelijke overheid richten niet voldoende is. Courtz en Willegers: “Volgens ons heeft Europa hier een duidelijke verantwoordelijkheid om het economisch belang van logistieke doorstroming en de bijbehorende banen door meerdere landen te waarborgen.”

Transport Logistiek Nederland geeft aan dat de weg gezien moet worden als onderdeel van een Europese corridor. “Daar blijkt wel uit hoe belangrijk doorstroming is voor de economische en logistieke positie van deze regio,” aldus Courtz en Willegers. “We roepen regio Zwolle en de provincie dan ook op hier Europees flink op in te zetten.”

De wethouder en gedeputeerde worden dan ook gevraagd of zij namens het Regio Zwolle-verband, de Provincie Overijssel en met de logistieksector niet alleen op landelijk niveau blijven lobbyen. De oproep van de VVD is om juist ook bij de EU gezamenlijk op blijven trekken om meer geld te krijgen voor de aanpak van de A28 als snelle Europese corridor.

Lees hieronder alle vragen

  1. Heeft het College kennis genomen van het bericht 'Overijssel zucht onder fileleed'?
  2. Herkent het College het beeld dat de files de afgelopen jaren fiks zijn toegenomen? En vindt het College het, net als de VVD, zorgelijk dat in Overijssel de files veel sneller toenemen dan in de rest van het land en dat dit vraagt om prioriteit in de aanpak van dit knelpunt?
  3. Is het College met de VVD van mening dat het tegengaan van files belangrijk is voor mensen om veilig en snel van A naar B te komen? En dat files tevens moeten worden aangepakt om economische schade voor bedrijven te voorkomen en het vestigingsklimaat te verbeteren?
  4. Welke maatregelen neemt het College om te werken aan het beperken van de filedruk op de grote wegen zoals de A28?
  5. Zijn de Colleges bereid om met Zwolle als grootste gemeente in het Regio Zwolle-verband, de Provincie Overijssel en met de logistieksector op landelijk niveau maar ook zeker bij de EU gezamenlijk op te blijven trekken om meer geld te krijgen voor de aanpak van de A28 als "snelle Europese corridor" waar ook TLN op wijst? Zo nee waarom niet? Zo ja, kan de voortgang daarvan gedeeld worden? Zijn zij het met de VVD eens dat Europa hier ook een expliciete verantwoordelijkheid heeft?
  6. Kan het College toezeggen deze problematiek mee te nemen in de Mobiliteitsvisie en/of andere infrastructurele plannen?