Er wordt gebouwd op de Tippe

tippe.jpg

Door Monique Bakker op 19-05-2020

De VVD is heel blij dat er eindelijk gebouwd gaat worden op de Tippe! Woordvoerder Schelto Bus debatteerde maandag 18 mei over het ontwikkelplan. Het plan past goed in onze bruisende stad Zwolle en sluit letterlijk en figuurlijk aan bij Stadshagen. We zouden graag zien dat er nog sneller gebouwd gaat worden. De VVD juicht het hoge ambitieniveau van het plan toe, maar vraagt ook aandacht voor de financiële risico's hiervan. Ook zouden we willen dat de hubs niet alleen voor inwoners van de Tippe, maar voor heel Stadshagen beschikbaar zijn. 

Voorzitter,
Het ontwikkelplan Tippe zit goed in elkaar. Het biedt ruimte aan circa 1.250 woningen. En het is groen, duurzaam, energieneutraal en last but not least: goed bereikbaar. Voor fiets, auto, bus en er is zelfs een stationnetje met een P+R terrein.
De VVD is blij dat we hier nu eindelijk kunnen starten met woningen bouwen. Woningen, die hard nodig zijn. Zwolle is een bruisende stad in een economisch krachtige regio en dat trekt op een natuurlijke manier nieuwe inwoners.
Wij groeien, wij hebben werkgelegenheid. Rondom een mooie omgeving en in het centrum een gezellige binnenstad met veel historie.
Huizen die verkocht worden in Stadshagen worden voor een groot deel ook gekocht door mensen uit Stadshagen. Want binnen onze stad hebben we natuurlijk ook veel mensen die willen verhuizen. Vanwege gezinsuitbreiding, vanwege een carrièresprong of voor welke reden dan ook. De Tippe sluit op deze situaties in Stadshagen letterlijk en figuurlijk prima aan.

Voorzitter, er is meer vraag naar huizen dan aanbod. Kopers moeten soms lang wachten. Dit is al langere tijd een probleem. Geweldig dat we nu aan de Tippe gaan beginnen. De VVD vindt het belangrijk dat wij het aanbod snel vergroten, want bevolkingsprognoses laten zien dat Zwolle de komende jaren eerder meer dan minder sterk zal groeien.
We zijn er dus nog niet. Nog lang niet. Vorig jaar is uitgesproken het woningbouwprogramma voor Zwolle op te schalen van 600 naar circa 1.000 woningen per jaar. In het koersdocument De Tippe is een versnelling voorgesteld in de algehele planning van Stadshagen naar 500 woningen per jaar vanaf 2021.
Wat betekent dit concreet voor de Tippe?
De VVD wil graag een woningbouwversnelling in de Tippe. Is het mogelijk meer tegelijk gaan bouwen? Eerder klaar kunnen zijn. Eerder meer aanbod kunnen bieden, voor al die zoekende mensen. Tevens is het natuurlijk prettig minder lang in een bouw omgeving te wonen.
Kortom, wij overwegen daarom een motie: Om de productie van woningen in de Tippe te versnellen.

Voorzitter,
We hebben kunnen lezen dat het ontwikkelplan een gemiddeld tot hoog risico geeft. Na enig navraag blijkt dit hoge risico toch wel met de ambities te maken te heeft. Ambities die de VVD onderschrijft, maar hoe vul je ze in? In dit geval oa. met drie hubs. Een biohub, een materialenhub en een mobiliteitshub. Een behoorlijk aandeel in de oppervlakte van het project.
Onze zorg is of deze hubs goed gebruikt gaan worden? Want men weet het nu nog niet. Vandaar de bestempeling hoog risico.
De materialenhub. Het is een nieuwbouwwijk. Hoeveel gaat er verbouwd worden aan een nieuwe woning?
De mobiliteitshub. Vorige week heb ik er min of meer een bepleit bij het Weezenlanden-noord project. Aan de rand van het centrum. Hier in de Tippe is het eigenlijk in een buitenwijk. Dat is minder logisch.
Voorzitter, wij zijn over deze hubs wat gereserveerd. Het zou sowieso ook breder getrokken moeten worden. Dus niet alleen voor de Tippe. Wij snappen de ambities, maar zie ook het risico. Daarbij is de corona situatie erbij gekomen. Het risico op korte termijn is misschien zelfs groter geworden. De VVD zou daarom graag op een later tijdstip nog naar de ontwikkelingen willen kijken? Is er dan wat ervaring? Zijn er voldoende gegadigden? Kunnen we dan nog aan de knoppen draaien? Is het m.b.t. de hubs dan nog aan te passen? Vraag aan de wethouder.

Voorzitter,
Tot slot een opmerking. In de ambities staat ook streven energieneutraal te zijn. Een verstandig streven. Vele zonnepanelen zijn voorzien in het plan. O.a. langs de spoorlijn. De opmerking is dat het wel een extra belasting gaat zijn op het elektriciteitsnet. Zomers overdag als de zon schijnt, wordt veel stroom opgewekt. Maar ’s avonds is er lokaal geen productie. Alles moet via het net teruggeleverd worden.
Hierin zouden trouwens accu’s van elektrische auto’s een oplossing kunnen bieden om die als stroom buffer te gebruiken.
Geen gasnetwerk overigens betekent ook dat geen waterstof gas gebruikt kan worden.

Voorzitter ik rond af,
De VVD is content met het ontwikkelplan. Wij zijn zeer blij dat een grote hoeveelheid huizen worden bijgebouwd in Zwolle. Wat ons betreft laten we dit sneller gebeuren, indien dat mogelijk is.
Bouwen is de beste oplossing voor de verhitte woningmarkt.