Een stem voor een Zwollenaar in het waterschap is een stem voor lage lasten

VVD-Waterschap.png

Door Johran Willegers op 12-03-2015

Al jarenlang zijn VVD-wethouder René de Heer en fractievoorzitter Aly van der Vegte succesvol in het feit dat de lokale lasten in Zwolle laag blijven. Die invloed willen zij ook in het waterschap brengen. Daarom kunt u op deze twee Zwolse VVD’ers stemmen voor het waterschap zodat uw lasten niet omhoog gaan. Stem op 18 maart voor Waterschap Groot Salland, lijst 6 VVD, nummer 12 Aly van der Vegte en nummer 14 René de Heer.

Volgens Vereniging Eigen Huis zijn de lokale lasten bijna de helft minder gestegen dan gemiddeld in Nederland. Een resultaat om trots op te zijn.  “Mensen werken hard voor hun geld en verdienen het niet geconfronteerd te worden met stijgende belastingen voor het waterschap,” zegt VVD fractievoorzitter Van der Vegte. Economiewethouder De Heer vult aan: “De Zwolse aanpak om de lasten niet te laten stijgen helpt. We zijn de economisch sterkste regio van Nederland, onder andere omdat mensen hun geld zelf kunnen uitgeven. Het waterschap kan wel wat Zwolse aanpak gebruiken.”

Op 18 maart kan die kiezer twee keer stemmen. Voor de Provinciale Staten en voor het Waterschap. Het waterschap kent meerdere belastingen zoals de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing.

Beschermen tegen water en benutten van water


De Heer en Van der Vegte noemen de rol van het waterschap van groot belang. Water is zowel een dreiging als een kans. Natuurlijk moet het waterschap er voor zorgen dat we in onze regio droge voeten houden, dat is het eerste belang. Laten we ook verder denken hoe we onze regio niet alleen veilig kunnen houden, maar ook hoe water ons meer kansen kan brengen.

Het Zwarte Water, de IJssel en de Vecht bestaan niet alleen uit water, ze bestaan uit economie, infrastructuur en recreatie. Gemeenten en provincies kunnen beslissen hoe ze dat invullen, met de sterke basis die door het waterschap gelegd wordt.

Op 18 maart kunt u in Waterschap Groot Salland kiezen voor lage lokale lasten, een veilige omgeving ván water en een bruisende omgeving mét water.

Zwolse kandidaten

Op 18 maart hebt u op lijst 6 de keuze uit drie Zwolse kandidaten:

  • Nummer 10 Lony Conradi-Moraal
  • Nummer 12 Aly van der Vegte
  • Nummer 14 René de Heer