Een realistische en haalbare energiestrategie

regionale-energie-strategie.jpg

Door Monique Bakker op 12-04-2021

Een prettige woonomgeving, voldoende schone lucht, nu en in de toekomst. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. En Zwolle heeft dat goed voor elkaar! Waren we in de concept RES (Regionale Energie Strategie) al de gemeente met de hoogste ambitie per hectare. In deze RES 1.0 steken we er met kop en schouders bovenuit. Toch heeft onze fractie een aantal zorgen. Met name op het gebied van wind, draagvlak en innovatie. Lees de hele bijdrage van Jeroen hieronder:

"Een prettige woonomgeving, voldoende schone lucht, nu en in de toekomst. Het zijn voorwaarden voor een goed leven. Een leven waarbij we de aarde voor onze kinderen telkens een stukje beter achterlaten. In die context heeft onze fractie het Hoofdlijnen Akkoord over de RES gelezen. Op zoek naar een realistische en haalbare strategie die past bij Zwolle, niet onnodig veel geld kost en ons schitterende buitengebied respecteert. 

En Zwolle heeft dat goed voor elkaar! Waren we in de concept RES al de gemeente met de hoogste ambitie per hectare. In de RES 1.0 steken we er met kop en schouders bovenuit. Want, voorzitter, Zwolle heeft maar beperkte ruimte. Het oppervlakte van Zwolle is 110 km2. Minder dan de helft van de gemeente Steenwijkerland bijvoorbeeld. En toch wekken we bijna 6 keer zoveel duurzame energie op! En daarbij wil ik een compliment maken aan de ondernemers in onze stad. Door de plannen die zij hebben om zonnepanelen op daken te leggen is het Zwolse bod verhoogd. En dat verdiend een compliment. Zo maken we samen de stad schoner en houden we deze mooi. 

Voorzitter, toch heeft onze fractie een aantal zorgen. Met name op het gebied van wind, draagvlak en innovatie. 

De regionale doelstelling om richting RES 2.0 60% windenergie op te wekken past niet bij onze stad. Het doet geen recht aan de Zwolse inzet. Een stad met veel stedelijke bebouwing en weinig buitengebied. Dit lezen we ook in de reactie van de wethouder richting de provincie. We doen wat we kunnen, maar willen daarbij geen provinciale afdwinging en inmenging. We vragen de wethouder hoe zij kan borgen dat Zwolle haar plannen kan realiseren? Niet meer en niet minder. Waarbij we niet worden gestraft voor de hoge "zon op dak" ambitie" door veel windmolens in onze weilanden. Weilanden die wij in de komende jaren zullen gebruiken voor recreatie, landbouw en niet te vergeten woningen. Afhankelijk van de reactie van de wethouder overwegen we een motie op dit punt. 

Want voorzitter, ambities en strategieën zijn leuk, maar moeten uiteindelijk landen in gebieden waar Zwollenaren wonen en leven. Daarom staan wij achter de peilers over maatschappelijk draagvlak, staan wij achter subregionale participatie en het streven naar lokaal eigendom. Het schetst dan onze verbazing dat er wel een MER zal worden uitgevoerd, maar niet wordt bezien welke effecten de RES heeft op bijvoorbeeld werkgelegenheid, grondgebruik, maatschappelijke baten. Kan de wethouder hierop reflecteren? Hoe worden de maatschappelijke kosten en baten afgewogen in een objectief model. 

Tot slot voorzitter, De waterstof industrie zal 41.000 banen opleveren lazen we in de krant. Een onderzoek van Instituut voor Duurzame Energie EIRES. In de Slimme Specialisatie Strategie, die in opdracht van de provincie Overijssel en Gelderland is opgesteld worden de transities benoemd als kans voor de regio. Ook in relatie tot de innovatieve stakeholder in onze provincie. 
In eerdere debatten over de RES hebben we de wethouder daarom gevraagd een hoofdstuk innovatie op te nemen. En helaas moeten we dat nu nogmaals doen. Er staat een regionale afspraak over groen gas en geothermie, maar die vraagt veel nadere uitwerking. Terwijl er een grote mismatch is tussen de opwek van energie en de mogelijkheid dit op te nemen in het netwerk. Zeker in de buurt van Zwolle. We vragen de wethouder waarom deze afspraak dan zo globaal en beperkt is, terwijl de kansen daarvoor groot zijn? Tot op heden hebben we hiervoor geen motie opgesteld, maar we overwegen dat alsnog. 

Voorzitter, Zwolle staat voor grote opgaven op het gebied van wonen, werken en leven. De Energietransitie speelt daar een belangrijke rol in. Met het Hoofdlijnenakkoord maken we een stap in de goede richting, maar we hebben ook onze zorgen uitgesproken om Zwolle leefbaar te houden. Voor nu en voor de toekomst." 
 

Terug