Duidingsdebat gemeenteraadsverkiezingen 2022

dd0679c8-ddc5-4e07-ad79-14970be2fb90.jpg

Door Marike Oranje op 23-03-2022

De verkiezingen zijn voorbij en de uitslag is bekend. De Zwolse VVD is nu de derde partij en voelt daarmee de verantwoordelijkheid en het vertrouwen van de Zwollenaren om constructief bij te dragen aan oplossingen voor Zwolle.

Voor deze formatie zijn wat ons betreft voortvarendheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid van essentieel belang. Met deze waarden als leidraad hopen we op een coalitieakkoord dat werkt voor onze stad en haar inwoners.

Lees de hele bijdrage van Johran:

 

"De Zwollenaar heeft ons uit hun midden gekozen. Dat is een eer die ons trots én bescheiden dient te maken. Het is een felicitatie waard aan iedereen die gekozen is, of de uitslag nu blij maakt, of tegen valt.

Daarnaast wil ik graag de ChristenUnie en GroenLinks feliciteren dat zij de grootste partijen van deze stad blijven. Ook een felicitatie aan D66 met hun duidelijke groei in stemmen. Een bijzondere felicitatie aan Volt en de Partij voor de Dieren. Wij weten hier allemaal hoe intensief een campagne is en als je daarnaast ook nog een hele partij moet opzetten en vanuit een positief verhaal blijft opereren, is dat een resultaat dat een compliment verdient.

Op de keper beschouwd is het politieke veld in Zwolle stabiel gebleven. Het duidt mijns inziens op tevredenheid in de stad, wat niet wegneemt dat de kansen, uitdagingen en keuzes waar we voor staan nog erg groot zijn. Daarom kijk ik ook naar onze eigen rol.

De Zwolse VVD is blij. We zijn nu de derde partij van deze stad en zien de uitslag dan ook als een bestendiging van onze inzet de afgelopen jaren. En ik heb het vaker gezegd: voor mij draait de politiek er om dat we met werkende oplossingen komen voor problemen waar Zwollenaren tegenaanlopen. En deze raadszaal is de plek waar we samen die oplossingen dichterbij brengen. De VVD heeft daar de afgelopen jaren vanuit de raad én het college aan bijgedragen, en voelt die verantwoordelijkheid weer. Wij zijn dan ook graag bereid aan de onderhandelingstafel aan te schuiven.

Ik hoor van de ChristenUnie en GroenLinks dat zij samen initiatief nemen om tot een gedragen formatieproces te komen. Dat lijkt mij recht doen aan de uitslag. Het willen benoemen van verkenner Arie Slob zien wij als goede stap. De VVD gaat graag het eerste gesprek met de heer Slob aan, bij monde van mijzelf en collega Courtz.

Voor de VVD is een aantal uitgangspunten voor het formatieproces belangrijk, die de beoogd verkenner kan meenemen. Dit gaat op voortvarendheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Ten eerste een voortvarend proces. We weten dat de financiële positie van Zwolle nu goed is en de komende jaren onder druk dreigt te staan. Dat betekent dat belangrijke keuzes of hervormingen nu ingezet moeten worden. Ook zien we in Den Haag minister Harbers op een pot van 7.5 miljard voor woningbouwontsluiting zitten, minister Jetten op een klimaatfonds van 35 miljard, minister Van der Wal op stikstofgelden ter waarde van 25 miljard en minister De Jonge op waardevolle woningdeals. Bedragen die we stuk voor stuk kunnen koppelen aan grote uitdagingen die de VVD in Zwolle ziet en die we voortvarend willen aanpakken. Onze oproep in het kort: laat 2022 geen verloren jaar worden.

Dat vraagt naast een voortvarende formatie ook een College dat straks snel vanuit vertrouwen met elkaar, en met de juiste netwerken, aan de slag kan. Juist met grote uitdagingen en idem tijdsdruk is dat vertrouwen belangrijk.

Ten slotte vraagt het verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor de grote keuzes die Zwolle nodig heeft en verder helpen. Om het leven van Zwollenaren mooier te maken. Verantwoordelijkheid om te kijken hoe we onze stad niet alleen over vier jaar, maar ook over veertig jaar achterlaten.

Met als leidraad voortvarendheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid hopen we op een coalitieakkoord dat werkt voor onze stad en haar inwoners. Ik wens aanstaand verkenner Slob veel succes en kijk uit naar de gesprekken met hem en met elkaar."