Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid

Themadebat Dienstverlening en Inwonerbetrokkenheid.png

Door Branco Schoenaker op 05-02-2024

Voor het themadebat dienstverlening en inwonerbetrokkenheid worden verschillende informatieve nota’s binnen dit thema besproken. Een themadebat staat in het teken van standpuntverkondiging, maar geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van strategische en beleidsinhoudelijke vragen aan het college en voor het aankondigen en bespreken van moties. De VVD heeft hier een visie voor, lees de gehele bijdrage van Monique hier:

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Inwoners verliezen vertrouwen als afspraken niet worden nagekomen of er niet naar ze geluisterd wordt. Ik ben dus erg benieuwd hoe het met het vertrouwen is gesteld onder inwoners van de Aa-landen. Want zij worden in rap tempo geconfronteerd met de opvang van 100 asielzoekers voor de duur van maximaal 10 jaar, tussen woningen en voorzieningen als de bloedbank, de dierenarts en vlakbij het overdekte winkelcentrum.

Ik was, net als meer mensen in deze zaal, bij de bewonersbijeenkomst in december. De bijeenkomst was drukbezocht, de sfeer ietwat gespannen en mensen hadden het gevoel voor een voldongen feit te worden gesteld. De Aa-landen is een wijk waarin mensen elkaar kennen. Er is veel saamhorigheid en bewonersinitiatieven. De inwoners van de Aa-landen zijn dus echt wel bereid om mensen die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege oorlog of geweld op te nemen in hun wijk.    Tegelijkertijd maken mensen zich terechte zorgen over welke mensen aan de Rijnlaan worden opgevangen. De Aa-landen is van oudser een wijk met vooral gezinnen en de opvang van veel alleenstaande mannen zorgt bij de bewoners voor een gevoel van onveiligheid. Ondernemers maken zich zorgen om overlast en toename van winkeldiefstallen. Ook werden vragen gesteld over waar men terecht kan met zorgen. Komt er een loket of een meldpunt? Er is natuurlijk een wijkmanager, maar we hebben in het rapport over vertrouwen in de overheid kunnen lezen dat de wijkmanagers onder best veel druk staan. Heeft het college goed geluisterd naar de zorgen en terechte vragen van de inwoners? En wat doet zij om deze mensen gerust te stellen? Kan de wethouder toezeggen dat zo’n meldpunt er komt en daar actief ruchtbaarheid aan wordt gegeven?

Het college heeft de locatie getoetst aan de 7B's (beschikbaarheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, buurt, bespreekbaarheid, beheersbaarheid, bruikbaarheid). Maar deze raad heeft pas deze maand slechts een samenvatting van deze toets gekregen en dat pas nadat SW daarom vroeg. Terwijl die samenvatting in september al beschikbaar was. Waarom heeft de wethouder die informatie niet met de raad actief gedeeld? En als de raad al niet wordt geïnformeerd, hoe kunnen inwoners en ondernemers dan zien op welke manier er rekening wordt gehouden met hun belangen? Met hun gevoel van veiligheid en dat er naar ze geluisterd wordt? Wat denkt de wethouder dat dat doet met het vertrouwen van mensen in de gemeente? Want ja we hebben een opdracht om asielzoekers op te vangen en ja natuurlijk doen we dat voor vluchtelingen die hun leven in eigen land niet zeker zijn, maar niet zonder rekening te houden met de mensen die jaar al jaren wonen, winkelen en naar school gaan of hen goed te informeren. De VVD wil daarom dat elke locatie die wordt aangewezen voor asielopvang, tijdelijk of permanent wordt getoetst aan de 7B's en dat de resultaten daarvan aan de raad worden gestuurd voordat onomkeerbare beslissingen worden genomen. (met uitzondering van crisisnoodopvang). Mijn fractie overweegt daartoe een motie, en hopen dat de wethouder het ook zo ziet en dit wil toezeggen.

Want het kan dus wel. Complimenten aan het handelen van de burgemeester op het Katwolderplein. Kan de burgmeester toelichten hoe de overlast is verminderd? En zijn er misschien nog andere aanvullende maatregelen nodig? Denkt de burgemeester dat er meer plekken in de stad zijn waar deze aanpak zou kunnen werken? Laten we beter luisteren naar onze buren, families en ondernemers. Zij weten wat er in hun buurt speelt en willen een gemeente die met werkende oplossingen komt.