Debat Zwolse Aanpak Circulair Bouwen

jeroen_circulair_bouwen_14_2.png

Door Marike Oranje op 14-02-2022

Jeroen: "Om samen te kunnen blijven bouwen moeten we het verbruik van grondstoffen beperken en zoeken we samen naar haalbare, betaalbare en realistische oplossingen." Lees zijn hele bijdrage:

 

"Liefde is samen bouwen aan de toekomst... Het is vandaag Valentijnsdag en ik kon het niet laten om met deze quote te beginnen aan dit debat.

Om samen te kunnen blijven bouwen moeten we het verbruik van grondstoffen beperken en zoeken we samen naar haalbare, betaalbare en realistische oplossingen. De Zwolse VVD heeft daarom een aantal praktische overdenkingen en suggesties.

De wereld is groter dan alleen Zwolle. De voorgestelde agenda is goed. Die gaat uit van onderzoeken, ervaringen elders in het land en dan aanpakken. Maar we moeten natuurlijk ook in onze stad snelheid maken. We vragen daarom om een “ja mits” houding bij de gemeente voor nieuwe concepten. Omarm nieuwe concepten, zoek samenwerkingen met bijvoorbeeld corporaties. Dat geeft mogelijkheden in de realisatie van nieuwe woningen en een circulaire economie. Twee vliegen in een klap.

De bouwkosten stijgen momenteel de pan uit. Vooral hout wordt onbetaalbaar, terwijl we deze grondstof juist kunnen gebruiken in circulaire concepten. Dat komt de betaalbaarheid van Zwolse woningen niet ten goede. Daarnaast stelt de gemeente voor de landelijk eis voor MPG (Milieu Prestatie Gebouwen) te verhogen naar 0,5. Ik wil de wethouder vragen naar de proportionaliteit van deze maatregelen ook in relatie tot betaalbaarheid. Wat zijn de economische gevolgen wanneer deze ambitie in omgevingsvisie of -plannen wordt overgenomen?

We willen een realistische transitie naar een duurzame samenleving. Geen oude schoenen weggooien voordat je nieuwe hebt. Geldt dat ook voor bijvoorbeeld het gasnetwerk in Zwolse woonwijken die in 2050 gasloos moeten zijn? Onze fractie heeft al eerder voorgesteld om ook in nieuwe wijken een gasnetwerk aan te leggen. Zo zijn we voorbereid als in de toekomst waterstof of andere duurzame gassen onderdeel zijn van ons energienetwerk. Dat zou ultiem circulair kunnen zijn in bestaande woonwijken. Hoe kijkt de wethouder hier naar?

Liefde is samen bouwen aan de toekomst... De bouw is verantwoordelijke voor 40% van de CO2 uitstoot en zij is zich daar erg van bewust. Juist vanuit de markt zijn er mooie voorbeelden van circulaire projecten. Ook in onze stad.

Ik denk aan Hoogeboom Recycling met een circulariteitshub. Zij doen dit met veel energie, ondanks de uitdagingen waar ze tegenaan lopen. Kozijnen die niet kunnen worden hergebruikt vanwege aanpassingen in het bouwbesluit. Of planken die ontdaan moeten worden van spijkers, recht worden gemaakt en uiteindelijk moeten worden gecertificeerd om te worden hergebruikt. Ik denk aan Dura Vermeer die een Houtcoach in dienst heeft om kennis en kunde te delen binnen alle bedrijfsonderdelen en zo deze grondstof goed tussen de oren te krijgen en houden van medewerkers en opdrachtgevers. Ik denk aan City-Post, een project van DC Vastgoed bij het oude postsorteercentrum aan de Westerlaan. Waar ze het betoncasco gebruiken voor het kantoor van de toekomst. Ik denk ook aan het kunststof fietspad van KWS, wat een aantal jaren geleden absoluut innovatief was. Alhoewel je bij deze laatste ook kan stellen dat er een verschil is tussen duurzaamheid en circulariteit, omdat er veel energie nodig is om kunststof te verwerken tot wegdek.

Dat brengt me tot het laatste punt. In een realistische transistie is het belangrijk alle factoren tegen elkaar af te wegen. Investering, opbrengst, niet alleen financieel, maar ook in duurzaamheid, energie of circulariteit. Dit willen we in Zwolle doen met het KEC web. We zijn benieuwd naar de huidige status van dit web. Kan de wethouder daarop reageren.

Liefde is bouwen aan de toekomst... Als Zwolse VVD kennen we veel liefde voor onze stad. En bouwen we ook de komende jaren verder aan een steeds beter Zwolle."