Debat Wonen: van 10.000 naar 15.000 woningen in 2023

Bouwenbouwenbouwen.jpg

Door Annebeth Westra op 16-03-2021

De woningmarkt in Zwolle zit op slot. Om voor zowel Zwollenaren als mensen buiten Zwolle passende woningen te bouwen moeten we stoppen met praten en beginnen met bouwen! Dat betekent versnellen en verhogen van het beoogd aantal van 10.000 naar 15.000 woningen in 2030. Wij pleiten al jaren voor een zogenaamde uitleglocatie om grootschalig nieuwe woningen te gaan bouwen en Annemee heeft dit tijdens het op maandag 15 maart opnieuw onder de aandacht gebracht. Lees haar hele bijdrage hieronder:


Voorzitter,

Een huis is zo veel meer dan een stapel stenen. Het is de plek waar je thuis komt na een dag werken. Het is de plek waar je met familie en vrienden samen kunt komen. Het is de plek om te ontspannen. En de plek waar je ook graag je toekomstplannen in alle rust wilt kunnen maken. En voor de VVD verdient iedereen zo’n passende plek.


En voorzitter, dat is precies waar het al een tijd niet goed gaat. De mensen op leeftijd die graag kleiner of gelijkvloers willen wonen, kunnen geen plek vinden die aansluit bij hun vraag. Het jonge stel dat door gezinsuitbreiding graag meer ruimte met eigen voor- en achtertuin zoekt, om de kinderen lekker buiten te laten spelen met toezicht: ook zij kunnen die passende, betaalbare woning niet vinden. De afgestudeerde politieman of verpleegkundige die graag dicht bij hun werk – vaak met onregelmatige werktijden – willen wonen, kunnen geen passende plek vinden ... Of dat nu een huur- of koopwoning is. Voorzitter, dat is voor de VVD onacceptabel.


En daarom doet de VVD vanavond een belangrijk voorstel. Een uitdagend plan, maar wel iets waar we vol voor moeten gaan als Zwolle die fantastische stad wil blijven. De VVD wil een versnelling én verhoging van het aantal huizen dat we bouwen en stelt voor dat er in 2030 minimaal 15.000 woningen bijgebouwd worden, in plaats van de 10.000 nu. Die 5000 extra woningen zijn ontzettend hard nodig. 


Het is niet voor niets dat je andere partijen nu ook al met het adagium van de VVD ‘BOUWEN BOUWEN BOUWEN’ hoort spreken. Want daar zit de sleutel om te komen tot een goeie woningmarkt waar doorstroming mogelijk is en mensen hun droomwoning kunnen vinden. 
Of het nu Zwollenaren zijn die zoeken, omdat ze zo graag in hun fijne stad willen blijven wonen. Of mensen van buiten Zwolle die op zoek zijn en graag Zwollenaar willen worden, omdat de kwaliteit van leven hier zo hoog is. De woningmarkt in Zwolle staat op dit moment zo goed als op slot. Dan zou je nog kunnen denken dat de 1.012 woningen die in 2020 zijn gebouwd een mooie stap zijn. Maar de krapte meter is met dit aantal zelfs nog verder verslechterd. En we hebben kunnen lezen dat de minimaal 1.000 woningen in 2021 waarschijnlijk niet gehaald gaan worden ...


Dus er zijn méér extra woningen nodig. We overwegen dan ook een motie. Want voorzitter, die 15.000 extra woningen is geen uit de lucht gegrepen getal. Dit is een getal dat de Taskforce Wonen al regelmatig genoemd heeft om de stad niet op slot te zetten. Kan de wethouder aangeven waarom dit nog geen doel is geworden te gaan halen als het al een onderbouwde doelstelling is? Wat heeft de wethouder nodig om aan deze ambitie van de VVD invulling te geven? En hoe staat het eigenlijk met die motie waarin de VVD heeft gevraagd locaties sneller in ontwikkeling te laten komen?


Voorzitter, in lijn met mijn vorige vragen: wat is er dan nodig om dat voor elkaar te krijgen? Want we zien dat er in de afgelopen jaren vooral ingezet is op de binnenstedelijke ontwikkelingen en we kunnen ook de conclusie trekken dat we daarmee niet het tempo halen dat nodig is. En daarom pleit de VVD al enkele jaren voor een nieuwe locatie om grootschalig nieuwe huizen te bouwen, de zogenaamde uitleglocaties. 


Voorzitter, van het praten over deze plannen tot een sleutel in de voordeur kan wel 10 jaar duren. Dus als we daar nu geen stappen in zetten, blijven die sleutels maar in de tijd doorgeschoven worden. En daar hebben we simpelweg de tijd niet meer voor. We hebben bij de eerste aanvraag voor een rijksbijdrage geleerd dat de plannen niet concreet genoeg waren, dat lijkt ons toch een zeer leerzame les. We zien dat ook terug in het wel toegekend krijgen van de tweede aanvraag. Dat is een prachtige toekenning. Het doet ons tegelijkertijd beseffen dat dit een van de vele stappen is die we moeten zetten om Zwolle een stad te houden waar iedereen zijn droomhuis kan vinden. Want die 1.300 huizen is in de huidige situatie een druppel op een gloeiende plaat. En om te komen tot die 15.000 hebben we dus ook die grootschalige locatie nodig. Mijn vraag aan de wethouder is, hoe de geleerde les van het concreter maken van plannen bij de tweede aanvraag ook toegepast zal worden op de aanvraag voor de rijksbijdrage voor de uitleglocatie die lopen in het MIRT traject? Wij zijn er namelijk niet van overtuigd dat al die MIRT-plannen al binnen zijn. We moeten te allen tijden voorkomen dat we met lege handen staan. Daarom moet er al een eerste keuze gemaakt worden, tenzij de Wethouder kan garanderen dat dit niet nodig is natuurlijk. Graag een reactie van de Wethouder. 


Voorzitter dan nog een punt over de snelheid waarmee huizen binnen de stadsgrenzen klaar zijn. We lezen in de beantwoording van de door ons gestelde schriftelijke vragen, waarvoor dank voor het beantwoorden voor dit debat, dat er een plan komt waar versnellingsmogelijkheden beschreven zullen worden. We lezen daar niets over het rekening houden met regels die beperkend zijn voor de bouw of juist kostenverhogend zijn. Kan de wethouder aangeven of deze beperkende factoren daar ook in meegenomen worden?


Samengevat, voorzitter, om te komen tot het van het slot halen van de Zwolse woningmarkt zijn lef en aanpakken nodig. Lef om richting en concrete uitwerking te geven aan plannen om te komen tot die sleutels in de voordeuren van nieuwe en prettige woonwijken, waar Zwollenaren genieten van het wonen in deze mooie stad en omgeving. En aanpakken om onze doelstellingen niet kleiner te houden dan noodzakelijk om te voldoen aan onze eigen ambities, namelijk een inclusieve woonstad voor iedereen te blijven. Groei is geen doel op zich voor de VVD. Maar de groei die een gegeven is, moeten we faciliteren, omdat Zwolle anders een stad wordt voor de happy-few.


Voorzitter, dank u wel.