Debat waterbeleving korte en langere termijn

bart-ros-jPNV7ETDYms-unsplashxx.jpg

Door Marike Oranje op 27-09-2021

Als het gaat om het waterbeleving op korte en lange termijn focust de VVD zich op kansen en economische groei met respect voor mens en natuur. Dat heeft Sharareh dan ook duidelijk gemaakt tijdens haar bijdrage in het debat. Naast de focus op regelgeving en vergunningen, moet niet vergeten worden dat de Zwolse waterbeleving ook kansen levert.

Lees Sharareh's hele bijdrage:

 

"Voorzitter,

Op een zomerse avond op de terugweg naar huis op de Rodetorenbrug trokken vrolijke geluiden mijn aandacht. Een groepje van allerlei leeftijden probeerde hun balans te vinden op de trapfietsjes op het water. Ik keek verder en ik zag gezinnen en jongeren op hun eigen bootjes of gehuurde bootje genieten met elkaar op het water. In de gracht zag ik de weerspiegeling van De Hofvlietvilla. Een prachtig plaatje! Ongekende harmonie en gezelligheid om en op het water. 

Hanzestad Zwolle gaat altijd met de tijd mee. Ons Zwolle heeft dit in de loop van de jaren keer op keer bewezen. In de nota is beschreven levendigheid versus leefbaarheid, beleving van het water versus natuurbescherming. De VVD denkt anders, wij zien kansen en economische groei met respect voor mens en natuur. Nu is het moment om samen te gaan kijken naar een balans tussen levendigheid en leefbaarheid en beleving van het water en natuurbescherming.  

In een gesprek met een bootverhuurbedrijf hebben we vernomen dat de communicatie en informatievoorziening naar het bedrijf goed verloopt. Onze complimenten hiervoor. Hij deelde ook zijn zorgen over het voortzetten van zijn onderneming in de toekomst. Meer drukte om en op het water vraagt om meer regels, maar je moet ook een betrouwbare overheid zijn. Welke eisen wil het College gaan stellen in de nieuwe vergunningen en wat voor rol ziet de wethouder voor zichzelf qua ondersteuning? Wij lezen ook in de nota over de schaarse vergunningen. Hoe gaat het College er voor zorgen dat de bestaande Zwolse bootverhuurbedrijven hun onderneming in de toekomst kunnen voortzetten? Wat betekent dit voor Zwollenaren en bezoekers? Hoe gaat het College voor voldoende aanbod zorgen? 

Het water beïnvloed onze gedachten en gevoelens door haar puur gelukkig makende effect. Toen ik de startnotitie “Proces visie gebruik van het water” las kreeg ik een somber gevoel. Een groot deel van de nota ging alleen maar over het terugdringen van de vergunningen, nodige aanpassingen in de APV etc. Natuurlijk, duidelijke afspraken en aanpassingen zijn de basis van een visie maar waterbeleving is breder dan alleen maar vergunningen en eisen stellen. In de nota wordt gevraagd welke kansen de raad ziet bij het opstellen van de visie op waterbeleving. De VVD gelooft in “nieuwe ronde, nieuwe kansen”. Wij zien meer mogelijkheden rondom de grachten. Bijvoorbeeld wandelpaden en terrassen zorgen voor meer waterbeleving en reuring langs de grachten. Ook door het groeiende gebruik van het water is het misschien tijd dat het College specifieke gebieden gaat aanwijzen voor watergebruikers (routekaart) om de irritaties en de geluidsoverlast bij bootbewoners te verminderen.   

De VVD ziet een samenhang tussen waterbeleving en toerisme. In een motie over de toerismevisie hebben we het College verzocht om een uitvoeringsagenda voor het Toeristische Perspectief op te stellen en deze voor de behandeling van de begroting 2022 bij de raad voor te leggen. De begrotingstukken komen over een paar weken. Hoe staat het met dit plan? Wanneer kunnen we de uitvoeringsagenda verwachten?

Dank u, voorzitter."